13 november 2021

Folkliberalerna - ett framtida socialliberalt parti, om du/vi vill

 Folkpartiet var länge det liberala partiet i Sverige. Definierat som socialliberalt, bl a av Bertil Ohlin och sprunget främst ur frisinnet, den folkliga liberalism som växte fram i frikyrkorna och nykterhetsrörelsen , för frihet från alkoholen slaveri och statens tvång över religionen, och för socialt ansvar i gemenskap.

Strax före senaste sekelskiftet drabbades (även) Sverige av den nykonservatism som kallades nyliberalism, och den fick en del (nya) anhängare också inom folkpartiet. Samtidigt som fp försvagades blev det nykonservativa inslagen allt starkare - socialliberalismen inom fp försvagades, trängdes undan. Och fp bytte namn till Liberalerna (!) , Märkligt - när det blev alltmer högerbetonat .. 1 

Nå, Efter det sena ste partiledarskiftet så segrade högerkrafterna i L, och tillsatte N Sabuni som p-ledare och signalerade  samarbetsvilja med kostymnazisterna i Sverigedemokraterna, dvs den yttersta högerkraften. Då  började undanskuffade socialliberaler få nog, och initiativ togs för att skapa en plattform  för socialliberalismen, ett nytt parti. 

Ja citerar här hur Folkliberalerna presenterar sig. 
"Folkliberalerna - ett framtida socialliberalt parti.
Folkliberalerna' är en grupp för socialliberaler som inom föreningen Folkliberalerna vill starta upp och/eller stötta ett nytt socialliberalt parti som tar avstånd från all form av extremism och utgör en motvikt till nationalorienterade partier."
Nu har gruppen beslutat sig för att bilda ett parti. 
 Partiet återfinns på Facebook - och presenterar sig såhär på sin hemsida. 
 
Folkliberalerna är ett nybildat socialliberalt mittenparti som startats av ett hundratal socialliberaler. Vår önskan är att vara den positiva förändringskraft som vi tycker att svensk politik i dag saknar.

Folkliberalerna är en folkrörelse i humanismens namn. Många människor i vårt land är idag arga, rädda och frustrerade över samhällsutvecklingen. Vi ser andra lösningar på samhällsproblemen, än att bygga murar och ställa grupp mot grupp.

Vi tror på solidaritet och samarbete, inte egoism och exkludering.   
Vi tror på storheten i varje människa, hur liten hen än känner sig.
Vi står stadigt i våra socialliberala värderingar, vi sviker aldrig vår ideologiska grund;

 Vi står för en politik där individens frihet, rättigheter och ansvar står i fokus. Alla människor ska ges möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, välja sina livsvägar och fullfölja sina drömmar.

 För att individens frihet alls ska vara möjlig, behövs en hållbar värld.

 Vi tar klimathotet på största allvar och vi är redo att göra vad som krävs för att rädda planeten för oss och åt framtida generationer. Vi vet att globalt samarbete är nödvändigt för att detta ska fungera. 

 Vi ser mångkultur som positivt, inspirerande och hoppingivande, i vårt eget land och världen över.

 Vi står alltid i första led för att bemöta och mota tillbaka all form av extremism och vi vet att grunden för att lyckas med detta är en stark demokrati. 

Folkliberalerna siktar på att bli en avgörande aktör i politikens mitt, med ett socialt patos som värnar om samhällets mest utsatta, kombinerat med en kraftfull och stimulerande näringslivspolitik och en radikal klimatpolitik.

Vi tar oss an de viktiga frågorna, frågor som utgör grundpelare för att bygga ett nytt livskraftigt Sverige och lägger grunden för ett samhälle med humanistiska socialliberala värderingar som bärande fundament.

Folkliberalerna—för ett mänskligare Sverige!"

Intresserad? Kolla upp, håller du med - gå med! 

Inga kommentarer: