29 augusti 2014

Kdu-ordf på villospår. Med tillägg.

KDU:s ordförande Sara Skyttedal har i en DN-debattartikel försökt sig på samma bransch som Fredrik Reinfeldt, om än från en annan vinkel. Att se "balanserat" på flyktingpolitiken.
Citat: "För få bostäder. För att integrationen ska fungera räcker inte positiva attityder. Vi måste ha balans mellan antalet asylsökande och vår mottagningskapacitet. Vi måste nu seriöst börja diskutera var gränsen går för hur många vi kan ta emot och utifrån det pressa andra EU-länder, skriver KDU-ordföranden Sara Skyttedal."

Därmed har hon också "lyckats" att i likhet med Jimmie Åkesson bortse från de humanistiska skälen i frågan har hamnat i ett kollektivtänkande och statistik.

Hennes DN-artikel är lång och ordrik, men är i allt väsentligt ett slags ursäkt för att eftersom vi saknar bostäder och jobb för flyktingarna så "räcker inte välvilja,  I stället menar hon att det krävs en balans i Sveriges strukturella kapacitet för flyktingmottagande och hur många som ska tas emot. I dag råder det brist på hyresrätter i landet. Samtidigt har arbetsmarknaden höga trösklar vilket gör det svårt för många flyktingar att få arbete. Kombinationen av de två faktorerna skapar risker, " 

Alltså, menar hon, vi måste sätta stopp, vi/Sverige klarar inte fler. Som Åkesson säger, det är för dyrt med flyktingar. Tänk så "balanserat".....

Jag hävdar att, enl erfarenhet, så ger flyktingmottagande på sikt en vinst för Sverige, både ekonomiskt och humanitärt. Därför är Reinfeldts "känslosamma" snack om kostnader lika illa som Jimmie Åkessons och Sara Skyttedals snack om gränser och strukturella brister. 

Om man, som Skyttedal ändå anser, vill ha en human flyktingpolitik, så bör slutsatsen av hennes farhågor (?) bli en annan.
Betr andra länder. Givetvis ska Sverige söka förmå andra rika länder att öka mottagandet av asylsökande flyktingar. 

Betr Sverige. Sänk handläggningskostnaderna betr de asylsökande. Vi har en omfattande byråkrati som fördyrar. Bygg fler bostäder, snabbt - för det behövs fler - och låt inte hyresvärdar tjäna enorma summor på att hyra ut till överpriser. Skapa fler jobb, och låt flyktingarna komma ut och få söka jobb tidigare.

Att välvilja inte räcker, där har Skyttedal rätt. Men därför ska vi inte ge upp och stänga gränserna. Sverige (och kdu-ordföranden) måste vidta konkreta åtgärder för att ge plats för och arbete till flyktingar. Det är en humanitär flyktingpolitik. Och vi behöver även flyktinginvandrare, utan dem skulle stora sektorer bl a inom den offentliga sektorn, braka ihop. Och på sikt ger de en samhällsekonomisk vinst för Sverige. 

---
Tillägg: Såg detta på FB, skrivet av Karl Beijbom, som påtalar 

"den stora boenderesurs som villorna i vårt land utgör, i synnerhet i villahushåll där barnen flyttat hemifrån. 
Det finns säkert 100 000 villor med plats för någon eller några asylflyktingar, bara villaägarna ville öppna sina hjärtan. Det gäller villaägare i Täby, Danderyd, Vellinge...men också i Köping, Älvkarleby, Tranås och Åmål. 
Allra viktigast är att ensamkommande flyktingbarn får bo i familj. Flera tusen ensamkommande flyktingbarn bor i baracker, med varandra.
Den som får bo i familj i stället för i barack integreras snabbare och lättare."

Om ögonen öppnades för detta, hos både myndigheterna och villaägarna, så borde det vara till stor hjälp, i vart fall övergångsvis, för det akuta behov som kan uppkomma snabbt.  Men givetvis måste också det byggas mera, för både "svenska" och "nysvenskar",  (Det ger ju jobb också. )
Det borde även bli billigare. Många skulle nog upplåta plats utan ersättning, men självfallet bör en ersättning utgå för den eventuella merkostnad som ett upplåtande kan medföra. Inget i höjd med den hyra som flera av dagens hyresvärdar för asylboende kräver dock. 
4 kommentarer:

bloggare på icedaniel.se sa...

Tycker bara det är bra att Sara vågar lyfta en känslig fråga som allt för många politiker duckar för.

Lars-Erick Forsgren sa...

Hej. Hon lyfter en fråga, men drar fel slutsats, om hon förespråkar en human flyktingpolitik.
Hon vill de facto stänga gränserna. Det är ingen lösning. Dels går det inte varken praktiskt eller lagligt (enl EU).
Dels så borde slutsatsen vara att fixa boenden etc. Bygg mera. Få folk att upplåta plats i mer el mindre tomma villor. Visa medkänsla.

Thove sa...

Det är viktigt att kunna debattera begränsningar och antal; självklart kan Sverige inte ta emot ALLA flyktingar. Det läskiga blir när allt fokus läggs på siffror och statistik, då glömmer man lätt att det faktiskt är människoliv man pratar om. Penning-värdet är aldrig viktigare än människovärdet! Oavsett vart man kommer ifrån.
Tycker du att man ska begränsa antalet flyktingar man tar emot i Sverige? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-4523/tycker-du-att-man-ska-begransa-antalet-flyktingar-

Lars-Erick Forsgren sa...

Thove. Visst kan man debattera begränsningar och antal. Men jag ser det viktigt då att man motiverar varför man vill ha begränsningar.
Ingen har väl sagt att vi i Sverige kan ta emot alla flyktingar, (I lilla Libanon finns nu 3 milj flyktingar fr Syrien, förutom många palestinier som varit där i decennier) och jag menar att flyktingskälen måste prövas - p g a att den stora tillströmningen. Men att de som har sökt sig hit och har starka skäl ska vi ta emot. Det lär ju ända bara bli en liten del, och även andra rika länder bör hjälpa till. Som du skriver, penningvärdet är inte viktigare än människovärdet.