18 juni 2010

Varje kvinna bör åläggas att ha åldersintyg väl synligt

Efter att ha läst Joshens dräpande beskrivning av tillståndet i Konungariket Sverige har jag en liten undring. Eller ett krav kanske.

Borde inte varje individ av kvinnligt kön mellan åtta och åttio år åläggas, med straffansvar om hon bryter mot lagen, att ständigt ha ett åldersbevis väl synligt. Detta speciellt om hon fotograferas eller kan riskera att bli fotograferad. Och än mer, om detta foto kan förmodas publiceras i något sammanhang. Vara vilket det vara månde.

Detta för förhindrande av att oskyldiga ska råka ut för tittbrott på barnpornografisk bild.

I sammanhanget kan man även behöva ta ställning till vem som har upphovsrätten, med tillhörande ersättning, för olagligt om än omedvetet tagande av och publicerande av bild som kan tolkas som barnpornografi - av behörig myndighet eller av den ofrivillige tittaren.

Inga kommentarer: