26 juni 2010

Har du någon pejl på valet?

Fler väljare än någonsin verkar vara mycket osäkra inför höstens val. De markerar detta genom att uttrycka "vet ej" el liknande i opinionsundersökningar, eller så vägrar de svara och registreras som bortfall.

Vad betyder det? Jo, att det är ett stort missnöje med dagens riksdagspartier! De ser inga större reella skillnader mellan blocken. De hyser misstro till sina "gamla" partier men finner inget bra alternativ bland de övriga. De känner att vad som är viktigt prioriteras annorlunda av partierna än för dem som väljare.

Så, därför finns ett antal frågeprogram i olika tidningar där man får svara på olika frågor och så jämförs det med vad riksdagspartierna (oftast bara de!) tycker. Många har fått märkliga resultat. Vilket givetvis beror på vilka frågorna är, hur de formulerats och inte minst, på om det finns något sätt för den villrådige väljaren att väga in hur viktiga olika frågor är för honom/henne. Dessa "partisympatitester" är således mycket osäkra instrument om man vill ha dem som vägledning!

Gammelmedia är inte heller till någon större ledning. De kör på i gamla hjulspår med att uppmärksamma riksdagspartierna och deras valfrågor. Ja, än värre, de reducerar ofta alternativen till en fråga om "blocken", tyvärr oftast med partiernas tysta medgivande. Det gör det inte lätt att hitta rätt. Speciellt som partier utanför riksdagen kommer i skymundan, eller inte får vara med alls!

SVT planerar en Valpejl. Där ska partierna och deras kandidater och frågor presenteras. Fint initiativ. Som public service media kan man ju förvänta sig en allsidig och neutral presentation...
Tyvärr verkar det ha gått fel redan före start. SVT tänker sig bara att presentera riksdagspartierna plus sverigedemokraterna!!! Inte piratpartiet! (Pp) kom ju ändå in i Europaparlamentet vid det senaste allmänna val som hållits, för bara ett år sedan! Det valet borde ha lärt både SVT och andra media att opinionsundersökningar är bräckliga intrument!

Rimligen borde SVT presentera alla partier av någon storlek, dvs minst 10-12 stycken. Det är en skyldighet inför väljarna.

Dessutom; att utförligt presentera de olika (cirka dussinet) partiernas kandidater är oerhört viktigt eftersom vi har ett slags personval i Sverige. Visserligen kunde det vara mera konsekvent, men ändå!
Därför måste vi veta om kandidaternas åsikter, inte bara partiernas. Inte minst om de i någon fråga avviker från partilinjen. Inkomst och ålder, ok, men vi röstar väl efter åsikt! Eller hur?!

Det kan vi bara göra om vi får information om vad kandidaterna tycker och tänker. Valpejl får inte göra det för enkelt för sig.

Inga kommentarer: