04 september 2008

F.k. en replik till ett par FRA-kramare.

Det var utomordentligt att DN-debatt igår tog in den granskning de tretton forskarna gjort av FRA-lagen .
Jag tror att det är viktigt att sprida kunskapen om FRA-lagen utanför bloggarna. Och pappersmedia är en viktig kanal för denna vidare spridning.

Samma dag, den 3 sept återfanns i Piteå-Tidningen en debattartikel från ett par FRA-kramande centerpartister. Rubriken var: Utan spaning, ingen aning. Jag har hittat den texten i några andra tidningar också. Jag skrev i går kväll en liten replik och sände till PT. Eftersom jag inte vet när eller om den tas in så lägger jag in den här också, för kännedom.

"Utan analys ingen aning. Därför riv upp FRA-lagen, utred och gör om.

Centerpolitikerna Stefan Tornberg och Staffan Danielsson hade den 3 sept ett inlägg i PT där de argumenterade för FRA-lagen. Samma inlägg har även funnits i andra tidningar med samma rubrik, ”Utan spaning ingen aning”.

Rubriken (till deras artikel) antyder att signalspaning, i den form FRA-lagen ger möjlighet till, är nödvändig för Sveriges försvar och underrättelsetjänst. Underförstås därmed att FRA-lagens motståndare inte vill ha koll på utrikes hot mot Sverige och inte vill ha ett försvar. Detta är självfallet helt befängt. Jag har i den omfattande debatten inte sett en enda kritiker av lagen som har den inställning som centerpolitikerna antyder!

Det motståndarna vill är att den underrättelseverksamhet, som måste bedrivas, ska ske effektivt och med skydd för den personliga integriteten. Detta framgår med all tydlighet av den debattartikel som infördes samma dag i DN med rubriken ”FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga”, skriven av tretton forskare/experter. I den artikeln smulas sönder alla argument som Tornberg-Danielsson har i sin PT-artikel.

Den debatt som följt efter det smått tumultartade beslutet i riksdagen den 18 juni har bland annat visat att det inte är mängden information som FRA (eller andra underrättelseorgan) har, som är viktigast, det viktiga är att kunna analysera information. Idag ifrågasätts om den analytiska kunskapen finns i tillräcklig grad.

FRA självt (sic!) har hävdat att de inte kommer att kunna bearbeta alla mängder data som lagen ger dem möjlighet att samla in (oavsett vilken terminologi man använder). Detta för att lugna kritikerna att det inte blir en ”massavlyssning”. Men faktum är att lagen ger möjligheten. Vidare påstås att lagen inte ska ”drabba” de som bor i Sverige. Som om internet har några gränser! All trafik som går via en server i utlandet drabbas. Och utländsk trafik går, hittills, ofta via svenska servrar, därav den norska oron. Med FRA-lagen kommer dock utländsk internettrafik att söka gå runt Sverige, för att undvika att hamna i FRA:s garn.

Lagens moståndare vill att spaning endast ska kunna ske när det finns skälig misstanke om brott (mot rikets säkerhet). Lagens försvarare, som centerpolitikerna, menar att då kan det inte bli någon spaning, och det verkar de sörja djupt över. Vi motståndare håller på den rättstradition som utgår från att man är oskyldig tills motsatsen bevisats, oskyldiga ska inte drabbas. Lagens försvarare vill motsatsen, varje människa är skyldig till han/hon bevisat sin oskuld. Vi anser att detta är en kraftig inskränkning i rättssäkerheten och den personliga integriteten.

Debatten har visat, och lagens försvarare har inte kunnat övertyga om något annat, att lagen inte skyddar integriteten, att den kan (ja måste, som lagen är utformad) omfatta stora delar av svenska folket, som individer, genom de sökbegrepp som kommer att användas och när införskaffade data sammanställs i s.k. sociogram. Att undanta speciella grupper (tidningar, advokater etc) är tekniskt närmast omöjligt att göra bland annat pga att då måste först en sortering ske, som innebär en granskning i någon form, som skiljer agnarna från vetet.

Det finns många fler aspekter, men för att inte gå vilse i teknikaliteter räcker det att konstatera att principerna om personlig integritet måste upprätthållas, och att alltför mycket framkommit som visat att FRA-lagen inte kan fungera som dess tillskyndare säger att den ska fungera, och samtidigt finns alla dessa frågor och den oro som motståndarna har och som inte kunnat viftas undan.

Min slutsat blir, riv upp lagen, utred ner i botten, gör sedan om på ett rättssäkert och integritetsskyddande sätt."
---
Jag hoppas att fler gör som jag, bemöt de artiklar som FRA-kramare får in, även i landsortspressen. Och skriv även egna, utredande artiklar (dock inte för långa) som visar varför vi är oroade för FRA-lagen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Politikerna gräver sin egen grav.

Lustigt att se att dom utgår ifrån att vi alla motståndare vore helt It tekniskt okunniga..

Ja nu när sanningen kom fram kommer Fra falla som en Fura och dem som stödje lagen begick politiskt självmord.

Börja om från början och lägg ner kabelspanning och Rfid chippningen.

Måste jag påminna att Cia utbildade Mr Bin Laden inte finns med på listan längre bland dom 10 eftersökta brottslingarna.

Inte så konstigt när han sitter i samma styrelse som bush och hans polare och gör profit på iraq kriget.

Och på dessa promisser ska man införa Fra + 1000 tals andra lögner och ursäkter.


Fram med giljotinerna här ska huvuden rulla.

Leo sa...

Absolut!

Ser ni en debattartikel om FRA i tidningen som försöker påskina det fina i att avskaffa demokratin - bemöt den!

F k, min replik till Tolgfors i lokaltidningen här:

http://tinyurl.com/FRALeoKBBild

Lars-Erick Forsgren sa...

BRA, just så Leo. Redan en snabb genomläsning visar dessutom att din artikel var utmärkt balanserad och skarp på en gång.

Jag har idag haft inne en grej i PT, se separat text här ovan.

Lars-Erick Forsgren sa...

Leo,
har du möjlighet att lägga ut texten som var införd i Krist-bladet i en ngt mera lättläst version. På din blogg eller så. Den är så intressant att det vore värdefullt om fler utanför tidninges läsekrets kunde ta del av den.

På din hemsida ser jag "bara" din CV.
Artikeln plus länken till din blogg, tack!