09 oktober 2007

Skotten i Rödeby, tomtar och änglar

Om Rödeby och behovet av änglar...

Läser just att det på nätet sprids en hat-animation (från det mobbande mopedgänget?) mot den man (och hans familj) som i desperation sköt mot lymlarna som en lång tid trakasserat hans familj. Det som ledde till att en av de tonåriga angriparna dog av skotten och en annan (som anses vara ledare) skadades.
Ser också att byn Rödeby verkar vara splittrad. En del tar de trakasserande unglymlarna i försvar, alltså de stöder mobbarna. Och det verkar ju helt klart att både polis och sociala myndigheter varit anmärkningsvärt slappa och passiva.

Ett av samhällets främsta, primära uppgifter är ju att trygga medborgarna liv och egendom, skydda dem mot ligister och olika slags angrepp. Så att vi medborgare inte behöver ta till våld i självförsvar, vilket denne stackars man tvangs att göra med olyckligt resultat. (Och som väl kommer att leda till att mannen hamnar i fängelse, medan angriparna på sin höjd får lite förmaningar – alltför sent.)

Här verkar det, av vad som hittills framkommit, helt uppenbart att samhället inte klarat sin uppgift. Men tydligen inte heller gängkillarnas familjer och närstående. Den som mobbar andra ska inte försvaras utan tas i upptuktelse. Det hela visar på ett samhällsklimat som helt spårat ur.

Samtidigt läser jag att en förskolerektor i Lesjöfors förbjudit att barnen ritar änglar till julen. Tomtar skulle vara bättre! Vilken missriktad beskäftighet! Förbudet, som hon inte vågar skriva i ord, bara uttala muntligt, ska vara föranlett av att skolavslutningar inte ska innehålla religiösa inslag.
Vilket obegåvat trams! Änglar förekommer inom flera religioner, så det är inget som är exklusivt för kristna. Däremot kan man ju notera att tomten är ett slags hednisk kvarleva, som gjorts mera romantisk i sena tider, främst då av handlarna. Men skulle det vara bättre med hedniska inslag (anti-religiösa) än med religiösa? Änglar symboliserar faktiskt något gott, helt frånsett eventuell religiös stämpel. Och tomte är inte något odelat positivt, tomte = tönt, tomtar på loftet etcetera.

Vi behöver fler änglar.
Och det finns alltför många tomtar bland olika slags tjänstemän och andra som missuppfattat detta med samhällets yttersta ansvar.

Inga kommentarer: