25 oktober 2007

Statligt bestämda slavlöner

Varför blev jag inte förvånad när det avslöjades (TV:s Uppdrag granskning, 24 okt) att städarna på hamburgerrestaurangerna arbetar med usla löner och horribla arbetstider? Tja, inte vet jag. Dock är det märkligt att vare sig skattemyndigheter, revisorer eller fackförbund lyckats upptäcka detta tidigare.
Men sådant är det, “kapitalet”. Utsugare och skattefifflare. Det “vet” ju alla. Skönt att det bara var invandrare som drabbas... Nej, tacka vet jag ordning och reda och statliga regler och företag.

Eller hur?
Men vad sägs om detta då?

Den statliga arbetsförmedlingen, AMV, klarar ju inte att förmedla jobb åt folk. Men man måste vända sig dit om man inte har jobb.
Eftersom de inte kan förmedla jobb, allra minst till välutbildade invandrare, så tillgrips så kallade åtgärder.
Visserligen är dessa åtgärder färre nu, men finns fortfarande i någon mån.
En sådan åtgärd är "praktik". Den arbetssökande anvisas att arbeta under namnet praktik, företrädesvis då hos någon statlig eller kommunal inrättning.
Dessa myndigheter eller kommunala verksamheter vill inte anställa folk, för det kostar ju pengar. Däremot tar de gärna emot arbetande "praktikanter"... Och AMS ställer upp och skickar folk till detta.

De som främst kommer ifråga för dessa praktikjobb är de som har svårast att få reguljära, betalda vita jobb, dvs invandrare.

Ersättningen för dessa arbeten kallas "aktivtetsstöd", inte lön. För den som är medlem i en A-kassa är ersättningen, som betalas ut via Fk, på A-kassenivå. Dvs i vart fall någorlunda på en anständig om än knappast lysande nivå.

För de som inte har kommit in i A-kassesystemet utgår en mycket låg minimiersättning, 223 kr/dag för åtta timmars arbete. Före skatt.

Alltså, statliga AMV, statliga Fk i samarbete med statliga och kommunala verksamheter "avlönar" folk som kallas praktikanter (ofta, som sagt, överkvalificerade invandrare, där inte svenska myndigheter begriper sig på eller godkänner annat än svenska examina!) med 223 kr/dag. Dvs efter skatt 178 kr för 8 timmars arbete, dvs 22 kr per timme.

Visserligen är det inte 7 dgr/vecka och sällan nattarbete. Men nog är det ett skamligt beteende av offentliga, skattebetalda organ med stöd av statliga regler. Dessutom snäppet sämre betalt än vad hamburgerstädarna fick.

OBS, detta drabbar alltså i huvudsak "bara invandrare". "Svenskarna" har ju oftast ändå ersättning enl A-kassereglerna...
Och eftersom det är den ofelbara svenska staten med sina olika myndigheter som står för detta måste det ju vara rätt och riktigt.

Inga kommentarer: