07 november 2013

Varför blogga och vara på FB

För mig så känns det viktigt att diskutera intressanta ämnen. Och då helst i en avspänd ton, men med någon grad av spänst, få bryta och kanske byta åsikter emot andras. Kanske till och med få nya kunskaper.

Det var anledningen till att jag började blogga. Jag ville givetvis själv väcka frågor, hur jag ser på olika saker, främst då av politisk natur, samhällsfrågor, ideologi i teori och praktik. Men också kommentera andras idéer. När jag tänker efter så inträffade starten av mitt bloggande ungefär samtidigt som det parti jag i decennier varit aktiv medlem i,  mer och mer började avvika från det som varit partiets ideologi. Och min ideologi, min kompass. Jag håller fortfarande fast vid min ideologi, socialliberalismen, som är ett förhållningssätt - inte en dogm om hur samhället SKA se ut. Efter en plågsam tid gick jag därför ut mitt parti, då jag inte kunde förmå mig att försvara dess nya väg.

Visserligen hade jag länge varit aktiv genom att i dagspress skriva både debattartiklar och insändare, men internet och bloggandet öppnade en ny kanal för snabb diskussion och meningsutbyte.

Facebook är också en kanal där man kan diskutera snabbt. Men tyvärr är det också en tidstjuv, som av många används framför allt för småprat om ditt och datt, om väder, om mat, bilder på familj och vänner, vart man är på väg, vilka sammanträden man sitter i etc. Detta tynger FB, även om många ser det som det de har FB till, småprat. Men dessutom kan man också ta upp och diskutera angelägna, i ett större sammanhang viktiga frågor. Det som jag ser som ett problem är att de diskussionerna ofta blir för snabba och ytliga. Eller så blir de inte av alls...

Och så störs FB då och då av folk som vill, men inte kan diskutera. En företeelse som även fanns i bloggsfären, om än i mindre grad. Dvs personer som bara vill  framföra sin egna åsikt och alltför ofta i självsäkra påståenden i kränkande eller tråkig ton. Analys, logik eller vilja att söka förstå att det kan finnas andra sätt att se på omvärlden, det finns inte hos dessa personer. Eftersom min FB-status är min (liksom min blogg)  kanal vill jag inte se den nedsmutsad av folk som inte vill diskutera utan bara spyr galla. Debatt JA, men rasism, otidigheter och allmän dumhet, NEJ.

En negativ följdverkan av FB är att diskussionerna på bloggarna minskat drastiskt.

Puffen att skriva detta fick jag genom bloggaren Joshens ( Enligt min humla) senaste text. Som också tar upp tankar om vem och vilka som blir FB-vänner, och att sådana "vänner" inte alltid förblir vänner.

Inga kommentarer: