14 maj 2013

Partier - med och utan medlemmar

Ur Olle Wästbergs senaste månadsbrev tillåter jag mig att citera följande betr partier i USA och Sverige.

"USA har inte partier i svensk bemärkelse. Partiorganisationerna är inte särskilt aktiva mellan valen och har inte medlemmar som styr politiken. I stället byggs kampanjer upp och valorganisationerna är ofta starka – för att försvinna efter valet.

Som jag tidigare skrivit försöker Barack Obama bygga en permanent kampanj med organisationen Organizing for America. Det är ett sätt att hålla kvar gräsrotsrörelsen från valet, lite grann som att starta ett politiskt parti av europeiskt snitt.
tinyurl.com/c6b52ya
I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll: På tjugo år har 300.000 medlemmar försvunnit från de politiska partierna, en nedgång med 56 procent. Det innebär att själva idén att partierna ska styras av sina medlemmar försvagas och att partiledningar och partitjänstemän får mer makt.
tinyurl.com/cs73yaz

Det amerikanska och det svenska partisystemet närmar sig varandra."

--- 
Olle Wästberg har bl a varit chefred för Expressen och socialliberal  riksdagsled för folkpartiet.  

2 kommentarer:

Aki sa...

Men är inte en stor anledning till att medlemmar i t ex Sverige försvinner att det inte längre är ett krav för medlemskap i fack?

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst är, eller rättare sagt VAR det så. När den skamliga kollektivanslutningen avskaffades så försvann en oerhörd massa "pappersmedlemmar" för s-partiet.

Men raset har fortsatt med oförminskad styrka även efter detta, och drabbat alla partier Med undantag för nya partier initialt. Och smärre brott i nedåtkurvan ibland när ett parti ökat sitt väljarstöd i ett val, men sedan har det fortsatt nedåt.