14 maj 2013

Om ekonomi och demokrati och Tingsten

När jag ändå håller på (emellan div "hantering" av av myndigheter på olika nivåer), så kan jag ge ett citat till från Olle Wästberg.
Jag kan säga att jag inte funderat över om Herbert Tingsten var socialliberal. Jag tror inte han själv skulle ha beskrivit sig så, det liksom inte behövdes under hans tid. Svensk liberalism var då detsamma som det som vi (jag) beskriver som socialliberalism, bl a för att klargöra att det är en skarp skillnad till nyliberalismen (eller neoconservatismen som Hans Lindblad kallar den).

Nedanstående citat tycker jag bekräftar detta.
---
"Demokratin kräver fungerande ekonomi


Per Wirtén har skrivit en viktig bok om Herbert Tingsten, Dagens Nyheters chefredaktör och dominerande intellektuell i svensk debatt under främst 1940- och 50-talen. Tingstens stora insats var att aldrig ursäkta tyranniet (det fascistiska och kommunistiska) och att konsekvent försvara demokrati och rationalitet. Han var en tidig kritiker av McCarthyism, apartheid och kolonialism.

Wirtén ger i boken ”Herbert Tingstens sista dagar: Berättelsen om ett liv.” en personlig bild av Tingsten, en bild som fördjupar.
adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9100131954

Det är också viktigt att visa hur Tingsten insåg att demokratin också har en materiell sida. I en berömd ledare drog han slutsatsen av mellankrigstidens ekonomiska kris: ”Vi må vara högermän, liberaler eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi inte. Människor får inte leva i nöd och arbetslöshet i en demokratisk stat”. Det är tänkvärt också idag när klyftorna växer i Europa. Liberala nyhetsbyråns chef Svend Dahl utvecklar den tanken:
vk.se/845406/svend-dahl-farligt-nar-varlden-hotar-att-bli-ode "
---
Jag upprepar ett par meningar: Människor får inte leva i nöd och arbetslöshet i en demokratisk stat”. Det är tänkvärt också idag när klyftorna växer i Europa.  

Låter verkligen som socialliberalism. 

Inga kommentarer: