03 maj 2010

Välviljans integritetskränkningar

Integritet handlar om respekt och värdighet.

I min serie om olika aspekter på integritetsproblematiken har jag nu lagt till ytterligare ett par avsnitt.
Ett avsnitt heter: Välviljans integritetskränkningar och det andra har rubriken: Integritetskränkingar mot enskilda.

Integritetsfrågorna har ett särskild sida, se blogghuvudet ovan.

Tidigare inlagda avsnitt har rubrikerna:
- Varför integritet
- Personlig integritet
- Samhället och integriteten
- Terroristskydd som försvar för integritetsbrott.

Ytterligare avsnitt kommer...

2 kommentarer:

Michael Gajditza sa...

Hej Lars-Erick!

Mycket bra sammanställning som jag länkar till. En av svårigheterna med att försvara integriteten är att den upplevs så olika av olika personer. Integritet blir ett diffust begrepp och att försvara diffusa begrepp är inte lätt.

Samtidigt, och detta är en paradox, så kan var och en av oss med mikrometerprecission, tala om i vilket ögonblick vi kände oss kränkta och av vad. Det kan vara allt från att någon står för nära under ett samtal till den integritetskränkning det innebär att t.ex bli utsatt för en husrannsakan eller omvänt, ett brott. Reaktionernas styrka för olika händelser/upplevelser varierar också kraftigt mellan olika individer. En del upplever integritetskränkningen vid en stöld av familjens bil som så svår att de helt enkelt, om de får tillbaka bilen, inte kan tänka sig att använda den mer utan istället köper en ny. Andra bryr sig i stort sett inte bortsett från en irritation över de problem som uppstår rent praktiskt.

Detta innebär naturligtvis en del svåra gränsdragningsproblem men får inte utgöra ett hinder mot att man ändå försöker hitta en nivå som så långt möjligt är anpassad efter en strävan att i varje situation finna en lösning som är så minimalt kränkande som möjligt. Med det som utgångspunkt måste alltid de första frågorna inför ett beslut eller inför stiftandet av en ny lag vara följande; "Är detta vi nu funderar på att göra verkligen nödvändigt? Vilka alternativ finns som innebär en lägre grad av kränkning och hur kompenserar vi den som drabbats i händelse denne drabbats oförskyllt?"

Ett visst mått av integritetskränkning är ofta oundvikligt men genom att i högre grad medvetandegöras om de aspekter du beskriver och om integritetens vikt och roll, måste även de nödvändiga kränkningarna kunna hållas på ett absolut minimum.

Jag skulle därför i varje proposition till ny lag och till varje förslag om ändring av förordningar eller annan motsvarande åtgärd, vilja se att det också både gjordes och redovisades en konsekvensanalys av ändringens/förslagets påverkan och effekter avseende den personliga integriteten. Det skulle absolut bidra till en ökad medvetenhet kring integritetsproblematiken.

Lars-Erick Forsgren sa...

Tack Michael.
Ja, integritet är viktigt och samtidigt så svårt att definiera och precisera.
Därför så viktigt att ständigt hålla frågan aktuell, vara vaksam. Och att försöka hitta verktyg och nivåer som de flesta kan acceptera som rimliga.

Ditt förslag om konsekvensananlys betr lagändringar etc ser jag som en väg väl värd att pröva.