06 januari 2021

Nytt år - och trettondagen

År  2020 var inget vidare.
Nyårsdagen försökte dock inge HOPP. Var temat för nyårsdagens teve-gudstjänst, från Immanuelskyrkan i Örebro.  Och visst, det var hoppingivande med en församling med ungdomligt positiv prägel, och med både barn- och ungdomskörer.

Nyårskonserten från Wien var också fin - där dirigenten lyfte fram hoppet och musiken som en väg för känna hopp om framtiden. Som vanligt en fullmatad konsert, med ett insprängt block av musik utomhus i både kyrkor och andra kulturella miljöer - i dåtid och nutid. 

Senare också den traditionella backHOPPningen i SVT.  Stundtals med besvärliga vindar, men många långa  HOPP.

Trettondagens tevegudstjänst också den från Immanuelskyrkan i Örebro, fylld av hopp och sång och musik av barn och ungdomar.


Inget klart resultat från gårdagens senatsval i Georgia i skrivande stund. Men starka förhoppningar om demokratisk framgång, i ett mycket jämt val.

Men vi ska inte glömma att trettondag jul anses vara den dag som Josef  och Maria och det nyfödda Jesusbarnet tvangs att fly från Betlehem och hotet från Herodes, till Egypten. Jesus framlevde alltså sina första år som flykting, innan familjen kunde återvända Nasaret. 

Inga kommentarer: