03 januari 2021

GRETA Thunberg har rätt. Rädda jorden som en plats för mänskligt liv

 Jag konstaterar: Greta har rätt. Klimatkrisen måste stoppas.

Miljöförstöringen, fossila bränslen måste snabbt fasas ut överkonsumtion etc likaså. Resurser måste användas smartare. Rovdriften av naturens resurser måste stoppas, växter och djur får inte försvinna p g a människans girighet.
Så t ex visar corona-pandemin att resurser kan skakas fram i ett krisläge. Klimatkrisen är faktiskt farligare än pandemin. Men när sysselsättning och näringsliv och samhälle måste kickstarta, efter pandemin, måste det ske klimatsmart. Inte genom överkonsumtion och sådant som förstör miljö och klimat.
Men det är inte Greta Thunberg eller hennes generation som ska fixa det. De kan vara inspirationen. Men det är allas (vi vuxnas), vårt ansvar och då främst politikerna, som måste våga ta riktiga beslut. Inte för Gretas skull, inte heller bara för människornas skull, utan för hela planetens överlevnad.
Och det är bråttom. Isarna smälter, och översvämningar ödelägger.

Inga kommentarer: