03 februari 2014

Korruptionen i Sverige och EU, enl Cecilia Malmström.

Visst har vi korruption i Sverige. Hur stor är svårt att veta. Speciellt om vi vill jämföra med hur det är i andra länder.
Kanske är det så att Uppdrags granskning gjort oss mera medveten om den. Och en del tidigare uppmärksammade granskningar i media.

Som EU-kommissionär har Cecilia Malmström gjort en rapport med kartläggning och förslag.
Ur den vill jag citera några avsnitt, som specifikt rör Sverige.

"Sverige är inte felfritt, något som inte minst turerna kring härvan i Göteborg och frågetecknen kring Telias etablering i Uzbekistan har visat", skriver Malmström.
---
Enligt Malmström görs för lite i EU-länderna för att bekämpa korruptionen.
Privatiseringarna i Sverige har fått stora juridiska konsekvenser, där offentligrättsliga kontrollmekanismer satts ur spel och där korruption nu blivit civilrättsliga frågor, konstaterar EU-kommissionen. I praktiken har det inneburit att genomlysningen av verksamhet som tidigare omfattades av offentlighetsprincipen har begränsats.
Kommissionen skriver samtidigt att mycket tyder på att det svenska rättsväsendets effektivitet när det gäller kontroll av svenska företags mutor till utländska beslutsfattare brister. Antalet rättsfall på området är begränsat i jämförelse med landets förhållandevis stora exportsektor inom allt från försvarsutrustning, telekom, bygg och energi.
För att få bukt på svenska korruptionsproblemen lämnar EU-kommissionen en rad förslag i rapporten, bland annat regler som ökar insynen i kommunal upphandling och höjda bötesbelopp för företag som döms för mutbrott i utlandet."
---

Just det. Privatiseringar med juridiska konsekvenser, som inte uppmärksammades vid införandet. Förutom insynen vill jag påpeka att företagsformerna för en del offentlig verksamhet i privat regi inte heller verkar vara helt lämpliga. Aktiebolaget är nog inte den bästa formen om man vill ha insyn och en garanti för att inte vinstintresset ska vara det allt överskuggande. Som jag ser det har privata alternativ skapats för att ge mångfald, alternativ, utveckling och effektiviseringar.
Och så var det detta med Telias utrikesaffärer.

Några aspekter på korruption har jag även i denna bloggpost. Länk.

Inga kommentarer: