18 december 2009

Världen under vatten, vart tar vi vägen?

När detta skrivs vet jag inte om det blir något resultat av klimatkonferensen i Köpenhamn, eller vad en ev överenskommelse där slutligen kommer att innebära. Klart är dock, syns det mig, att det måste tas rätt så drastiska steg för att stoppa klimatförsämringarna för att förhindra att havet stiger och dränker stora landytor.

Jag kan förstå om i-länderna tvekar att släppa iväg enorma pengasummor till u-länder, som i flera fall faktiskt är rika som länder betraktat (Kina t ex) utan att det ges garantier för att det leder till mätbara resultat. Slänga pengar i sjön (förlåt vitsen) vill ingen göra. DN har bevakat frågan och mötet utförligt och länken är bara ett exempel. I brådskan hittar jag inte den länk jag sökt till den artikel som med utförlig grafik/kartor visar vilka områden som skulle drabbas vid en 2-gradig temperaturhöjning, som leder till att havet stiger sju meter.

Att Maldiverna snabbt skulle försvinna under havet är ju känt, även att delar av Bangladesh råkar illa ut. Men de är bara exempel. I Europa skulle (givetvis) Holland råka än värre ut än det är idag, men även delar av England, norra Ryssland och Danmark! Även Rysslands asiatiska del drabbas, liksom t ex Kina, Vietnam, Singapore och Indonesien. I Sydamerika råkar områden i Brasilien och Argentina illa ut. Ja, inte ens Nordamerika undgår att drabbas av höjd havsnivå. Det gäller både Grönland och Canada, men även USA och delstater som Louisiana (New Orleans, igen!) och Florida. Detta bara sagt som några ytterligare exempel.

Det innebär alltså att hundratals miljoner människor får sina hem och odlingsmarker dränkta!

Tror någon att detta kan ske utan stora konvulsioner? Oavsett om Köpenhamnskonferensen når resultat eller inte så måste helt enkelt frågan tas på allvar. Blir det bara ett tuppfjät nu, måste rejäla tag tas omgående efter nyår, för att minimera de mänskliga och ekonomiska/politiska konsekvenser som annars kommer att drabbas hela världen.

3 kommentarer:

Björn Felten sa...

Även stora delar av centrala Göteborg skulle sättas under vatten redan vid en måttligt stor höjning av medelhavsnivån.

Lägsta punkten i Göteborg, området vid norra nerfarten från Götaälvbron, ligger redan i dag två två meter under ytan, och hålls torrt med hjälp av stora pumpar.

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst Björn. Jag noterade bara en del exempel, och Gbg får anses som ett "smärre" område i detta sammanhang.
OBS att exemplen gäller om man kan få stopp vid 2 graders temp-ökning (= 7 m höjd havsnivå). Jag vågar inte ens försöka tänka hur många och hur stora områden som berörs om temperaturen ökar med säg 3 eller 4 grader.

OlofB sa...

Ja LE, det här är verkligen stora frågor.

Och jag börjar tvivla på mänsklighetens förmåga att lösa frågorna politiskt. Alla har så olika syn på detta, och olika utgångslägen.

Vad tror du om PPs tankar på att släppa patentsystemen och låta alla som kan och vill använda kunskapen om hur man bygger miljövänlig teknik?