12 december 2009

Taktik eller ideologi, eller ideologisk taktik. Är partiegoismen viktigare än demokratins överlevnad?

Traditionella media har ett starkt fäste (i vart fall hos politiskt intresserade) påpekar Mary Jensen i sina Lördagstankar, som en delförklaring till att provvalsresultatet inte blev så lysande för henne. Det har hon nog rätt i. Mary är en ovanligt sympatisk moderat med starkt engagemang i de viktiga integritetsfrågorna. Att debatterande på internet inte når traditionella partimedlemmar är nog också en förklaring till att en del andra goda internetdebattörer inte heller de hamnat på så bra placeringar i sina provval.

Det viktigaste av traditionella media, vid sidan av SVT, är nog DN, vad man än tycker om det. Såväl nyheter som ledarartiklar och debattartiklar som publiceras i DN får stort genomslag även i andra "gammelmedia" - och i bloggarvärlden. Idag (12 dec) har Björn Johnson, statsvetare i Malmö, en debattartikel i DN som diskuterar sverigedemokraternas höga opinionssiffror. Det är en läsvärd och intressant artikel, läs den. I korthet går den ut på att påvisa att politikerna i riksdagspartierna har en naiv syn på sverigedemokraterna. Frågan ställs vad sd´s framgångar beror på, vad som är en opinion och hur den bildas, vem som sätter den politiska dagordningen och (gammel)medias roll. Han säger att "ta debatten med sd" är en naiv strategi. Att sd inte söker vinna en majoritet utan i st satsar på att mobilisera tillräckligt av de invandringskritiska att rösta så att sd kommer in i riksdagen. Och medelsvenssons bild av Rosengård är inte självupplevd utan den som förmedlas av media.

Slutsatsen är att riksdagspartierna inte vinner på att "ta debatten" med sd, för det gör bara att sd får publicitet för det som är deras profilfråga. Oavsett vem som vinner debatten så vinner då sd att deras presumtiva väljare mobiliseras.
Vad som är mera oklart är vad Johnson anser är en bättre taktik, frånsett att gammelpartierna ska ställa sd´s lokala företrädare till svars för vad de gjort och vill.

"Preliminärt" är jag benägen att hålla med Johnson om att debatter om invandringspolitik mellan t ex Reinfeldt eller Sahlin mot Jimmie Åkesson är kontraproduktiva. Däremot kan man inte helt lämna åt sidan att för väljarna göra klart vart sd´s politik för och hur odemokratisk och omänsklig, för att inte säga integritetskränkande, som sd´s politik är.
Dessutom bör de lyfta fram och söka sätta på dagordningen andra frågor, som viktiga för väljarna. Frågan är då bara vilka matcher som partierna klarar av att föra...

Exempelvis ekonomi, sysselsättning, sjukförsäkring är ju viktiga saker. Men i en debatt som ska övertyga ev sd-sympatisörer är de inte speciellt profilerade... Och drar man fram äldreomsorg och pensioner så ligger i vart fall allianspartierna risigt till visavi sd.

Integritet och rättssäkerhet då? Mja, då skulle ju piratpartiet komma i debattens fokus, och det vill ju inte riksdagspartierna... FRA-lagen vill de helst glömma och gömma över valet.

Fastän detta sätter fokus på aspekten vad partiernas taktik är contra deras (påstådda) ideologi.

Som jag vill se det är (bör) den övergripande ideologiska grunden för riksdagspartierna vara ett demokratiskt styressätt med mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, integritet, humanitet.

Det borde innebära att en ideologiskt grundad taktik borde vara att bekämpa odemokratiska krafter, sådana som sverigedemokraterna. När man drar in sd i debatten är det alltså demokratiaspekten som ska diskuteras, inte invandringspolitiken!

Det borde också innebära att riksdagspartierna inte ska vara rädda för (ur demokratisk synpunkt) att debattera och ta upp frågor som främst förknippas med piratpartiet, dvs integritet, rättssäkerhet etc. Trots att de (flesta) torde förlora den debatten till förmån just för demokratin.

En taktisk, partiell "tystnad" betr invandringspolitiken för att i stället fokusera på demokratin, det skulle försvåra för sd, men möjligen gynna pp.

Är det ett svårt ställningstagande för våra riksdagspartier?
Vilket av de nya partierna vill de helst se i riksdagen, det odemokratiska sverigedemokratiska partier eller det för demokratiska fundamenta så brinnande piratpartiet?
Är partiegoismen viktigare än demokratins överlevnad?

Och vad vill de traditionella massmedia?

9 kommentarer:

Calle sa...

Självklart ska sakfrågorna alltid diskuteras. Att försöka styra debattet åt godkänt håll kommer varken gynna eller missgynna SD - det har redan sett ut så i ett antal år. Nu finns ju dessutom internet, gudskelov. SD vinner ändå på att verkligheten hinner i fatt charlataner till politiker som anser att ändamålen helgar medlen. Problemet är att de etablerade inte ens längre kan förklara ändamålet så att det framstår som klokt.

Esteban sa...

På vilket sätt är SD odemokratiskt? Kanske en bisak i din artikel men jag blev nyfiken eftersom du inte förklarade varför.

OlofB sa...

Skön läsning LE.

Jag håller med Björn om att "ta debatten" med SD är fullständigt kontraproduktivt, då att spela på "deras planhalva" är lönlöst populistiskt - de kommer att vinna sympatier antingen som martyrer eller mha billiga politiska poänger som brinnande mediala soptunnor.

Media är en viktig komponent (och bov) i detta drama. Det är medialogiken som dikterar att tydliga saker som eld slår högre än abstrakta ting som yttrandefrihet.

Så hur går vi framåt? Hur får vi gammelmedia att ta sig an rättsäkerhetsfrågor? Yttrandefrihetsfrågor?

Just nu har jag inga bra svar mer än att lita till enskilda människors intelligens. Och min grundsyn är fortfarande att jag litar på gemene man. Bara denna man/kvinna får andrum att tänka efter.

Lars-Erick Forsgren sa...

Calle. Jag anser att demokratins framtid är den absolut viktigaste sakfrågan. I det ligger att hävda den enskildes integritet, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter (även för utsatta grupper) etc.

SD har hela tiden arbetat för att flytta fokus från detta till att i st fokusera på rädslan för det "främmande". SD har försökt att tvätta bort sin ideologiska bakgrund, i syfte att göra det rumsrent att vara rasist. Vilket är ett sätt att de facto anse att medlen helgar ändamålet.
Jag för min del kan inte acceptera vare sig mål eller medel för sd´s politik.

Att "de etablerade" partierna inte är så bra på att förklara ändamålet är en annan sak, dock delvis riktigt. De har tappat fokuseringen på demokratiska fundamenta enl ovan.

Lars-Erick Forsgren sa...

Esteban. Se svaret till Calle. När jag bedömer sd är det den praktiska politiken och polemik de för, inte undangömda partiprogram. (Så bedömer jag även andra partier!)
Då konstaterar jag att sd ständigt propagerar för en hård, omänsklig behandling inte bara av invandrare utan av de som är barn till invandrare/flyktingar, att sd ständigt (utan konkreta, hållbara bevis) i svepande ordalag anklagar "invandrare" (dvs även flyktingar, deras barn med svenskt medborgarskap) för oproportionell kriminalitet och annat elände utan att se till andra, mera näraliggande orsaker. En grupp (som faktiskt är oerhört sammansatt!) skuldbeläggs, i syfte att skrämma upp väljarna för att de ska stödja sd. De som inte sd godkänner fråntas i deras resonemang mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och individuell integritet och liknande demokratiska rättigheter.

Lars-Erick Forsgren sa...

Olof Bj. Jag vill bara betona att jag ser det oerhört viktigt, ur demokratisk synpunkt, att bekämpa de idéer som sd står för! Men det kan inte ske genom att låta ngn partiledare debattera inv-politik med Jimmie Åkesson, dvs spela på sd´s planhalva.

Jag vill också gärna tro på människors intelligens. Men när man läser vissa sd-sympatisörers "argument", börjar man tvivla. Se: http://fpeslov.blogspot.com/2009/12/sverigedemokraternas-grasrotsrorelse.html

Där citeras hur sd´s gräsrötter uttrycker sig.

Mitt inlägg är ett ringa försök att väcka både de etablerade partierna och piratpartiet liksom de traditionella media.

Utlandssvensk sa...

Här kan du se vad en ÄKTA libral har att säga:

http://www.hayekinstitutetsverige.com/2009/12/statsvetare-blir-antidemokrat-for-att.html

För övrigt kan jag bara tillägga att du nu har rest rakt in i 1984. Det största "hotet" mot demokratin är tydligen folkomröstningar och nya partier.
Men du har FEL. Det största hotet kommer som vanlig från folk som anser att just deras åsikter är bättre och finare än andras och att det därför är bäst att de tillåts att styra utan att bli störda.
Du kan ju föreslå att man inrättar ett nytt begrepp i svensk lag, "mångkulturfiende". Dessa person sätter man sen in i "omskolningsläger" och de som anser sig själv extra "demokratiska" blir lägervakter (du skulle säkert passa perfekt). Den delen av befolkningen som begriper att det är bäst att hålla tyst blir sen pålagda "solidarisk mångkulturskatt", t.ex varje industriarbetare skall bekosta en asylsökande. Självklar undantas lägervakter och andra bevisat "demokratiska" personer från denna pålaga.

Lars-Erick Forsgren sa...

Utlandssvensk. Det är med yttersta tvekan jag publicerar ditt inlägg ovan. Det uttrycker en allmän bitterhet över det politiska läget - och med mig. På ett sätt som har föga att göra med bloggposten i sig. Du snubblar, som jag ser det, i vart fall delvis utanför ämnet.
Att man kan ha invändningar emot dagens politiska situation har jag stor förståelse för, invändningar har jag själv. Men du har ett märkligt sätt att uttrycka dem.

Jag måste också säga att jag förbehåller mig rätten att (till och med på min egen blogg) uttrycka MINA åsikter, även om de inte faller dig i smaken. Det kallas demokrati. Att få ha åsikter och att ge och ta argument. Liksom att ha åsikten att vissa värden är viktiga för demokratin.

Av dina kommentarer på min blogg får jag intrycket att du är en tämligen konservativ person, då känns det märkligt att du hänvisar till en liberal ekonom för att få stöd. (Dessutom är inte Hayek min favorit precis.)

När du angriper mig så visar det att du inte precis läst in så speciellt mycket av vad jag skrivit. T ex min kritik av dagens etablerade partier, mitt välkomnande av det nya partiet Piratpartiet. Jag anser inte heller att folkomröstningar är ett av de största hoten mot demokratin. Däremot förbehåller jag mig rätten att ha åsikter om vilka frågor som kan vara lämplig för folkomröstningar etc.
Däremot har du helt rätt i att jag inte omhuldar en vulgärpopulism i politiken och att jag ser positivt på mångfald - även betr kultur. Jag menar att det är bättre för demokratin att partier är ideologiskt igenkännbara än att de blåser upp och följer tillfälliga opinioner utan egen vilja. Ett mångkulturellt samhälle tror jag är bra för utveckling och framåtskridande. I motsats till vad du tycker.

utlandssvensk sa...

Jag håller helt med om att du på din egen blogg får göra som du vill. Om du av någon anledning väljer att inte släppa igenom mina inlägg blir jag inte sur utan jag kommer då bara sluta att skriva här.

Visst är mitt förra inlägg spetsigt och kanske t.o.m bittert. Du har dock gått ut MYCKET hårt mot Schweiz (där jag bor)och SD, som jag röstar på. Givet detta förbehåller jag mig rätten till skarpa formuleringar men du har rätt i att jag tog i för hårt och jag ber om ursäkt för det.

Jag ser mig själv som värdekonservativ marknadsliberal och Hayek är en av min favoriter.
Detta må vara en ovanlig profil i Sverige men inom t.ex det republikanska partiet i USA finns det många som delar mina värderingar.