27 november 2007

Utvisa brottsoffer ?

Är det rimligt att utvisa brottsoffer?

“Utvisa alla insmugglade flyktingar”, säger Göran Johansson, legendariskt s-kommunalråd i Göteborg, enl DN 27 nov. Han kan inte acceptera att någon tjänar pengar på flyktingarna katastrof. Därför vill han utvisa, inte smugglarna, utan flyktingarna.

En märklig slutsats. Den betyder ju att om någon utsätts för ett brott, så ska offret straffas. Det rimliga är annars att brottslingen, smugglaren, straffas. Liksom att grunden för den brottsliga verksamheten bekämpas, om möjligt undanröjes.

I och för sig kan det inte i alla situationer fördömas att flyktingar smugglas ut ur ett land där de förföljs och till ett land som kan ge dem skydd. Det omoraliska är när smugglarna tar (skamlöst) betalt – och ofta genomför smugglingen på ett för flyktingen mycket riskabelt sätt. Men exempelvis under andra världskriget kom många flyktingar till Sverige som insmugglade. Och där smugglaren inte tog betalt utan vägleddes av humanitära skäl.

I det aktuella fallet med irakiska flyktingar så beror det på den kaotiska situationen i Irak, med hot, mord och ett, i praktiken, pågående inbördeskrig. Främst ansvaret för det är hur den den “darriga” regimen i Irak liksom USA (med allierade) (miss)sköter sig där. Men också hur svenska myndigheter ser på asyl- och viseringsfrågorna. Det är det som är orsaken till att det är lönsamt med människosmuggling. Inte flyktingarnas fel.

Jag tror inte att Göran Johans(s)on har de minsta sympatier för Sverigedemokraterna. Inte desto mindre så blåser hans uttalande under de främlings- och flyktingfientliga krafterna, ger dem ett indirekt stöd.

Inga kommentarer: