02 november 2007

Schenströmaffären rullar vidare.

Reinfeldt erkänner slutligen att Ulrica Schenström hade jouren den aktuella krogkvällen. Illa, mycket illa. Vidare säger han att hon inte berättat tidigare om mängden alkohol hon drack. Illa, mycket illa av Ulrica och dåligt av Fredrik att inte ha fått ur henne detta tidigare.
Reinfeldt påstår sig nu ha avskedat henne, trots att hon uppger sig ha tagit avsked själv. Varför, för att Reinfeldt vill ge ett senkommet intryck av handlingskraft?

Samt så har förundersökning om mutbrott inletts. Självklart.
Det är av någon anledning sällan sådana utredningar leder till åtal. Varför? Sverige är knappast så befriat från mutor som den officiella bilden är. Visst var det ett mutbrott, i moralisk mening. Om än tämligen ringa. Men mutor handlar ju just om moral, eller frånvaro av moral. Och ett tecken på dåligt om döme.

Först sägs att Schenström inte får en krona som fallskärm, men så avslöjas det att ett regeringsbeslut i all hast ger henne två årslöner, dvs ca två miljoner. Märkligt framhastat och med vilken (reell) motivering?

I radions ventil för vanligt folk, Ring P1, framkastar flera personer att det hela är en komplott av Aftonbladet (tillsammans med TV4?). Att det är underligt att AB hade en fotograf där och att journalisten satt “konstigt vriden”, varvid menas att han vred sig för att bli fotad. Tja, vem vet? Men nu tar journalisten också ledigt. Flera kvinnor (varför?) anser att detta att fru Schenström satt och drack och hånglade på krogen med en journalist inte är så märkvärdigt, att det var onödigt att dra upp det till en nyhet.

Och Nicola Klase, som ska ersätta Schenström, hon sägs ha köpt svarta tjänster. Ack ja. Måhända ligger det något i att de “nya moderaterna” växt för snabbt. Att de inte har tillräckligt med erfarna och kompetenta människor att placera på alla poster. Reinfeldt sägs inte kunna lita på mer än halva sitt parti, dvs inte på de erfarna gamla moderaterna. Och de “nya” verkar mesta vara fifflare...

Schenströmaffären rullar alltså vidare åtminstone någon dag till. Samtidigt som jag hittills inte sett någon skriva just om journalisternas bristande granskning av f.d. makthavaren Schenström, före krogkvällen med jour.

Inga kommentarer: