28 november 2007

Är det fel att "rika" kan fly?

Av Göran Johanssons utspel om flyktingar, liksom de som i större el mindre grad håller med honom, att döma är det tydligen fel om folk med ekonomiska resurser lyckas fly till Sverige.
Varför det?

Flykting blir man pga förföljelse (politisk), tortyr etc i sitt hemland. Det är inte något som är inkomstprövat. Det drabbar både fattiga och "rika". Ska den som har lite pengar inte anses skyddsvärd, om hon/han förföljs för sina åsikter?

Dessutom tycks s-Göran Johansson och hans eftersägare tro att den som flyr alltid "har pengar". Fel, det verkar minst lika vanligt att flyktingen har det så pressat i sin tillvaro att han/hon LÅNAR pengar för att fly undan förtrycket.

F.ö. brukar de som nu instämmer i GJ:s argument anklaga flyktingar och invandrare (utan att bry sig om att skilja på dessa grupper) för att leva på svenska skattepengar. Då borde det vara bra om "rika" kommer hit, inte de "fattiga"... Men logik i denna fråga är inte det om utmärker vare sig Göran Johansson eller de flyktingfientliga.

Inga kommentarer: