12 september 2013

Hans Lindblad om bristerna hos dagens myndigheter - utan ansvar

Jag nämnde igår i ett mail till Hans Lindblad om hur jag såg på sossarnas svek i FRA-frågan, (de backar ju i sitt motstånd) och den ljumma reaktionen, inte minst från politiker, betr de aktuella skandalerna med USA:s massavlyssningar, massövervakning och FRA:s inblandning i detta, med mera. Fick detta mail som snabbt svar:

Lars-Erick,

Jag har ju skrivit om ämbetsmannavälde och hårt kritiserat att det formella ämbetsmannansvaret är avskaffat. (I praktiken ställdes inte tjänstemän till ansvar tidigare heller.)

Engla i Stjärnsund skulle levat idag om polisen inte varit häpnadsväckande slapp rörande utredningen av gärningsmannens förra mord.

Om FRA nu handlat i strid mot gällande lag så är det ju inte myndigheten i sig som kollektiv, inklusive vaktpersonal, som har ansvaret. Det är naturligtvis generaldirektören och ett antal chefer under honom som bör bli föremål för förundersökning i mening att ställas inför rätta. Olagligt agerande kan inte lämnas därhän bara för att lagbrytarna är statliga chefer.

Det mest absurda är när myndigheter åläggs viten. OK om det är pengar som de anställda betalat in. Men man kan inte ta pengar från skattebetalare för sådana ändamål. Det är inte myndigheter som bryter lag, det är individer. Och genom centralstyrning är det i praktiken nästa bara chefer när det gäller större brott. Lägre anställdas brott gäller ofta enklare saker.

Ansvar är enligt min åsikt alltid personligt. I försvaret blev det en rättegång rörande en värnpliktig som tagit två i stället för en smörklick. Men generalerna som misshushållade med miljarder ställdes aldrig till ansvar.

De personer som gav ekot uppgifter om Försvarets forskningsinstitutets olagliga bulvanföretag rörande Saudiarabien borde träda fram och hyllas. En hemligstämpel som bara avser att dölja kriminellt agerande har ingen moralisk giltighet.

Den största bristen i dagens Sverige gäller civilkurage.

Hälsningar
Hans
----------

Alltså, ämbetsmän ska göra sitt jobb, gör de inte det eller bryter emot lagen, ska de ställas till ansvar, personligt ansvar.  Statliga-offentliga tjänstemän ska inte vara slappa, lata eller okunniga. Även statliga chefer ska straffas när de begår lagbrott. Lagbrott/kriminalitet  ska inte döljas under hemligstämplar. 
Den som avslöjar olagligheter hos myndigheter ska inte straffas utan hyllas. 

Inga kommentarer: