23 december 2007

Oklokt regeringsbeslut om ambassadnedläggning

Ser till min förfäran att Calle Bildt och regeringen kommer att lägga ner ambassaden i Manila, Filippinerna (förkortas Phils). Av s.k. kostnadsskäl.
Jag vill ifrågasätta varför detta skulle drabba just Phils.

Som de flesta säkert vet är en ambassad så mycket mera än ett konsulat. Visserligen är det många som har personliga band till Phils, med därmed följande konsulära ärenden (och där har ambassaden i Manila inte alltid varit så bra), men dessutom är Phils, med sina bortåt 90 milj inv, ett viktigt land i SE Asia.

Ur demokratisynpunkt är det oerhört viktigt att följa utvecklingen, och gärna mera än bara "följa" ....
Demokratin där är skör, något slags demokratibistånd vore angeläget. Det borde inte gå att köpa röster med några kilo ris.
Vi vet ju att bara för ngn vecka sedan ägde det rum ett revoltförsök i Manila. Likaså vet vi ju att Gloria M Arroyos väg till makten inte är invändningsfri. För mig verkade hon vara den bästa av flera dåliga kandidater. Men alltså inte riktigt bra, och hennes omgivning (inkl familj) lär vara rejält korrupt.

Jag är lite avundsjuk på s, som har ett speciellt projekt för relationerna med Phils. Det vore angeläget att stötta de liberaler som finns i Phils också. Och då inte bara de som eventuellt finns bland de rikaste 2-300 familjerna, som också delvis är den politiska klassen.

Phils är viktigt även som en snabbt växande marknad, tyvärr med dåliga miljökonsekvenser.

Att det finns terrorister även i Phils är bekant, och speciellt i Mindanao (den stor södra ön), men samtidigt våldsamt överdrivet av Bushregimen, som ser spöken överallt. Rejäla satsningar på sysselsättning och infrastruktur skulle minska grogrunden för rekrytering av terrorister. Småkillar som får droger o sprit är inte ideologiskt bundna till (muslimska) Abbu Sayyaf el (kommunistiska)NPA. De behöver bara jobb, riktiga jobb i st f vapen och droger.

För demokratins skull, för miljöns och marknadsekonomins skull, för en sund bekämpning av terrorismen, ambassaden i Manila bör behållas!
En nedläggning kan närmast betraktas som en krigsförklaring av Sverige mot Filippinerna...

Dessutom är Phils enl uppgift det näst största engelskstalande landet i världen, näst efter USA men före både UK, och Sverige - där de flesta inte vågar använda sina klena engelskakunskaper.
I Phils så är det naturligt att expediterna tilltalar en på engelska när de förstår att man inte är filipino (och det syns ju). Och det filippinska skolsystemet har hög kvalitet.

Det är också en poäng i att Filippinerna är det enda kristna landet i Asien, det anses t.o.m. vara mera katolskt än förre påvens Polen. OK, Sverige kanske inte är speciellt kristet numera, men vår kristna tradition är ändå mera i linje med den i Phils än i andra asiatiska länder.

Inga kommentarer: