02 september 2021

Kyrkan – oberoende och därför fri att ha åsikter, utan partistämpel.

 Kyrkan – oberoende och därför fri att ha åsikter, utan partistämpel.

PT:s Kata Nilsson (s) generaliserar och slirar på begreppen när hon på ledarplats i dagens PT (2 sep) propagerar för s-styre av Svenska kyrkan, genom att hävda att kyrkans uppgift är politisk och därmed blir partipolitik.

Som Luleåbiskopen framhåller i precis utkomna Kyrkovalstidningen, är Svenska kyrkan en trosgemenskap, det som förenar är engagemanget för kyrkan – inte åsikterna.

 
Vi kan ha olika åsikter betr hur kyrkan ska arbeta, men det blir fel om man sätter en partipolitisk stämpel på åsikterna. Partibok är ingen handbok eller vägledning i vad den enskilde kandidaten vill med kyrkan (i församling, stift eller på riksplanet i Kyrkomötet). Även om mycket, t ex hur kyrkans budget ska se ut, kan ses som politik, betyder inte det att det är, eller ska vara partipolitik. Andra fria samfund eller t ex idrottsföreningar väljer inte sin ledning efter partibok.
Jag ser inte att politiskt oberoende eller neutrala nomineringsgrupper generellt vill att kyrkan ska hålla sig borta från ”politik” - däremot från partipolitik.

Nå, däremot vill jag att alla nomineringsgrupper (med eller utan partistämpel) ska bättre redovisa vad de anser om kyrkans uppgift(er). Då inte bara som grupp, utan helst också redovisat för åtminstone de främsta toppkandidaterna, så vi kan avgöra hur de kommer att agera i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte!

 
Nomineringsgruppernas ”programuttalanden” (som framför allt när de är partistämplade verkar vara centralt styrda) bör givetvis analyseras av kunniga medarbetare/journalister – för att klargöra vad som ligger bakom mer eller mindre oklara formuleringar! Eller om vad som utelämnats i programförklaringarna.

Kyrkomedlem, Öjebyn

--- 

I skrivande stund har inte PT publicerat den insändare jag skrev för några dgr sedan. Den kan läsas på denna länk:  

Kyrkovalen - varför, och vem ska bestämma.

Inga kommentarer: