09 oktober 2020

Barn och äldre i naturlig samverkan, för allas bästa

 OBS detta är inte speciellt riktat bara till Piteås politiker, utan till alla oavsett var de verkar. 

En kommenterande bloggpost , som tar upp samma fråga finns i denna länk: https://lars-ericksblogg.blogspot.com/2020/09/barn-och-gamla-behover-varandra.html  

"Fyraåringarna på äldreboendet" - ett teve4program som inte verkar ha rönt några större skaror tittare. Synd. Men ser nu i PT att Marita Björkman Forsman, ordf i fastighets- och servicenämnden i Piteå gjort det. Och fått en idé om att göra en nedlagd skola till ett trygghetsboende (för äldre), vilken skulle innebära ett naturligmöte mellan barn (på förskolan) och äldre. Ungefär som det visats fungera bra i programmet "Fyraåringar på äldreboende".

Självklart vill många att Lillpiteskolan öppnas igen, men om så inte kommer att ske, så är är idén om att låta barn och äldre få mötas helt fantastisk.

Idag lever barn och äldre helt separerade från varandra. Barn behöver en naturlig kontakt med äldre (än deras föräldrar) och de äldre lever upp om träffar barn. Det ger positiva effekter både fysiskt och mentalt.
Jag skulle gärna se att dagens aktiva politiker tar initiativ som minskar segregationen mellan barn och äldre. Det skulle öka förståelsen mellan barn och gamla - och ge båda parter så mycket. Det känner jag spontant - och det visar också erfarenheterna av de försök som gjorts.

Att barn och äldre får träffas, det kan givetvis ske genom att förskolegrupper regelbundet besöker äldreboenden av skilda slag, och där umgås, leker, sjunger, äter tillsammans. Men också genom att grupper av äldre besöker barn på förskolor. 


1 kommentar:

Alma sa...

Ja och amen!