14 november 2016

Är Trump Kvän?

Nog har jag stött på ordet "kvän" tidigare. Men knappast funderat det minsta kring det. Men så plötsligt komplicerar manusförfattarna till "Midnattssol" till det ytterligare. Spelet och spänningarna i den blodiga trillern (SVT1 söndagkvällar) gäller inte bara svenskar och samer och fransmän/algerier inklusive identitetskriser som ryms inom dessa, nu fördes in kväner också. Som liksom samer beskrivs som alkoholiserade och drogberoende och allmänt tjuvaktiga macho-tjuvskyttar. Vilket gjorde att jag än mera undrar över syftet med den onekligen spännande serien som utspelar sig i fjällmiljö, Kiruna, LKAB, div småbyar och mysko kopplingar till Sapmi, nåjer och gamla traditioner (skrock, skulle många säga). Vill de "bara" visa ett spännande drama i exotisk miljö med flytten av Kiruna och eventuell finansiella skumraskaffärer - och kanske en gnutta storpolitik?
Eller vill de säga något mera - t ex just om ursprungsbefolkningar, anpassning eller inte till det omgivande samhället, om fördomar och droger? Eller vad?

Jag vet inte. Men jag googlade snabbt på kväner. Och hittar förstås många långa texter, bl a på Wikipedia. Plus bilder på kväner.
Jag ska inte referera det, men ni får en länk till wikipedia. Den, och än mer om man läser lite av andra dokument också, visar att kväner inte är ett helt lätt och entydigt begrepp. Är det (eller var det) en ursprungsbefolkning - före samerna? Det man möjligen kan säga är det som ses som den geografiska placeringen av kväner - norra Norge, norra Sverige (inte minst Tornedalen) och norra Finland. Men om kväner "bara" var de som bodde där, eller om det var (är) en folkgrupp?
En "blomstringstid" för kvänerna tycks ha varit från 800-talet och till 1100-talet. Nordliga vikingar?
Men de nämns i hävderna, som onekligen är en blandning av sägner, skribenters mer el mindre fantasier och något mera handfast dokumentation. Begreppet förvann under slutet av medeltiden, möjligen p g a att kvänerna försvann (digerdöden långt i norr?) Men återkommer senare... och man undrar varför, var det en nu en beteckning för tornedalingar, finnar och andra - som inte var samer? Jag vet inte.

Då jag så kolla bilder under rubriken kväner hittar jag några kända ansikten. T ex kommunpolitikerna Bengt Niska,  prästen/författare Bengt Pohjanen, skidåkaren Charlotte Kalla... och många fler.
Och scrollar jag ner ännu mera så vad finner jag då? Jo, Donald Trump,  hur har han hamnat där?
Visserligen har jag en känsla av att Trump när han började vilja kandidera till presidentposte kom både med antydningar till någon nordisk bakgrund (norsk?) , men också kraftiga förnekanden betr detta.
Men kvän - kan Trump ha några gener i sig som kommer från Kvänland? (Bilden har en koppling till en text om Barentsregionen.)

Det är en både kittlande - och skrämmande tanke att spekulera i. Så där slutar jag.

Inga kommentarer: