24 januari 2011

Sex (och ett halvt) steg till lägre el-priser

Sajten E24 har fem förslag till lägre el-priser. Motiveringen är att det är dags att lägga ett konsumentperspektiv på el-prissättningen. Ja, verkligen.
De fem förslagen är i korthet.
1. Alla ska ha kontrakt. I dag kan elbolagen ta ut mer i elpris från alla konsumenter som inte hört av sig och begärt att få ett avtal. I praktiken tar bolagen vilket pris de vill av de som inte har kontrakt.
2. Gör elnätet samhällsägt. Det är inte rimligt att privatisera något som sedan bara kan säljas i monopolform. (Min kommentar. El-produktionen tror jag inte blir bättre eller billigare genom att vara statsägt, men näten är intrastruktur. Se mitt förslag nedan.)
3. Låt inte konsumenterna subventionera äldre, elintensiv industri. I dag betalar dessa företag ett lägre elpris än andra. (Min kommentar: El-intensiv industri kan ju skaffa egen el-produktion för sina behov. Och på så sätt bli "modernare" och mera konkurrenskraftiga. Det ska inte vara övriga konsumenters sak.)
4. Styr elbolagens renoveringar. Det är inte rimligt att energibolagen själva ska kunna stoppa kärnkraftverk för översyn mitt i smällkalla vintern av andra orsaker än av säkerhetsskäl. En ojämn elförsörjning gynnar i praktiken elbolagen. Det ger dem möjlighet att ta ut högre priser och därmed få högre vinster.
4b. Jag har ett näraliggande eget förslag här. Då energiförsärjningen är ett samhällsintresse, så ska det inte vara möjligt för bolagen att sälja ut (överskotts)el-energi på sommaren (till låga priser) och därigenom mer el mindre tömma vattenmagasinen. Uppstår ett totalt överskott vintertid bör de däremot kunna sälja el från vattenkraft.
5. Tydliggör regeringens dubbla roller. I dag får statskassan in mer moms ju mer vi betalar för elen och mer utdelning ju högre Vattenfalls vinst blir. Sådana dubbla roller är aldrig bra och förlorarna är de som får betala.

För fullständigare motiveringar, läs länken ovan.

Jag menar att det är fem förslag som jag kan instämma i, om än med olika tyngd.
Men förutom min infogade pkt 4b ovan (om när sälja vattenkraft) har jag ett ytterligare förslag.

Punkt 2 ovan säger att el-näten är infrastruktur, och där bör staten på något sätt se till att det blir lika regler och lägsta kostnader.
Jag har också ett förslag betr prissättningen på el-produktionen. Eftersom marknaden inte fungerar, dvs konkurrensen de facto satts ur spel, då är det (i en liberal ekonomi) samhällets uppgift att se till att det blir konkurrens. Vi kan konstatera att idag klarar inte staten det genom sitt ägande i Vattenfall. (Jfr även pkt 5.) Detta oavsett regering!
En utredare måste därför tillsättas som har till uppgift att ta fram ett konkurrensstimulerande förslag (som sedan beslutas) där priset inte får baseras på marginalkostnaden för den sist importerade dyra olje- eller kolkraften, utan baseras på något slags medelkostnad. Det borde inte vara omöjligt att hitta en modell för detta. Om viljan finns.
Jag tippar att i ett slag skulle då el-priset kunna halveras. Eller mer. Givetvis skulle el-bolagens vinster (och dirrarnas bonusar) minska, men nog skulle de se till att de ändå gick med vinst.

I andra branscher så tvingar konkurrensen fram låga priser (där det inte är monopol eller oligopol). En hel bransch kan inte sätta priser pga en marginalkostnad för en liten del av sin produktion, det ser konkurrenterna till. Och de måste effektivisera sin produktion... Eller ersättas av andra som är effektivare. Det är en fungerande marknadsekonomi. Varför skulle det vara omöjligt betr energibranschen?

4 kommentarer:

cnab sa...

Bra tankar, L-E! Det dumma är bara att en av oligopolsystrarna är statliga Vattenfall (övriga är Eon, Fortum) Vattenfall levererar in kopiösa vinster (Cirka 25 miljarder kr förra året) plus massor av moms inte bara på förbrukade totalt förbrukade kWh, utan också moms på övriga skatter på elräkningen. Så länge som statliga Vattenfall finns kvar i leken som nätbolag, som elhandelsbolag och svensk skidindrotts största sponsror, kommer därför inte ett smack att hända politiskt. Vem tror du törs utmana Borg/Reinfeldt på den punkten? Maud? Ha! Skidlöpande killar och tjejer i skidsporten: BYT SPONSOR!

Lars-Erick Forsgren sa...

visst cnab25. Jag vet, det är ju fakta som är orsak till mer än en av punkterna.
Desto mer angeläget att förslagen genomförs, även om det inte ser ljust ut med dagens politiska situation...

pop sa...

Hela avregleringen visar att ideologisk blindhet inte bara är ett vänsterfenomen utan likafullt kan komma från höger. Här var det en naiv övertro på att marknaden alltid ska vara den bästa lösningen som ställde till det. Adam Smiths osynliga hand må fungera på en väloljad marknad, men frågan är då vilken denna marknad är när det svenska elnätet är hopkopplat med kontinentens? Vi klagar på elpriset men jag undrar om vi inte har ett rätt bra pris jämfört med resten av EU...

Istället borde man tagit en diskussion om vad vi ska ha vår billiga energi till. Idag ger den vinster till elbolagens ägare (som förvisso räknar in Svenska staten), men hade det inte varit bättre om vi använt den till att ordna industrijobb till landet? (Islänningarna tänker så och har satsat på aluminiumsmältverk vilket blir lönsamt trots att bauxiten importeras från Japan.) Detta betyder inte med nödtvång statligt ägande utan kan lika väl lösas med prisregleringar.

Rent principiellt borde naturligtvis elnätet vara statligt liksom all infrastruktur, men praktiskt är det inte nödvändigt. Eftersom detta alltid kommer att vara en monopolmarknad så är däremot tydliga prisregleringar helt nödvändiga.

Över huvud taget är prisregleringar och liknande åtgärder alldeles för dåligt utnyttjade verktyg i vårt land. Se bara på debatten om fjärrvärmepriserna (främst i Stockholms stad). Debatten fastnar i en ideologisk kamp mellan vänstern som vill att samhället ska äga och "högern" (dvs nyliberalerna) som tror att marknaden fixar allt även när det är monopol bara ägandet är privat. Nej fram för en gammaldags högerpolitik som satsar på att ge medborgarna bra villkor utan ideologiska låsningar!

Lars-Erick Forsgren sa...

Pop. Nja, dagens s.k. "liberaler" har nog missuppfattat detta med fri marknad. Denna är nämligen inte menad som ett system att ge monopolister orimliga vinster. Nej, den liberala idén om den fria marknade innebär att den genom VERKLIG konkurrens ska ge lägre priser (och högre kvalitet)!!!
Därför är det samhällets ansvar, inte att prisreglera i sig, men desto mer att skapa regler som framtvingar konkurrens, där "marknaden" annars skapar monopol/oligopol.

Dessutom ska staten spela rent spel. Se även dagens bloggpost om detta. Om koldioxid och utsläppsrätter på utsläpp som inte finns. Enorma vinster för stat o bolag!!!!! Genom systemfel (avsedda eller ej)!