27 januari 2010

Politik är inte enkelt

Fick en replik till mitt lilla inlägg tidigare idag om behandlingen av avlidna. Kommentaren från en piratpartist, som diskuterat detta med några andra dito, var i grunden positiv till min bloggpost, men ansåg problemet vara mera polisiärt än politiskt.
Det ledde mig till denna reflexion om politikens uppgift.

De ev brotten mot lagen i detta fall torde i allt väsentligt bero på tanklöshet, slarv och/eller pengabrist. Men det är likafullt oetiskt och integritetskränkande.

Min uppmaning till pp avsåg i detta fall vara en uppmaning till pp att inse att det finns mycket, mycket som är integritetsfrågor, förutom t ex FRA-lagen.
Och att det måste finnas en medvetenhet hos piraterna om att de måste inse det och reagera för det - på ett eller annat sätt.

Det är ju mycket som politiker och partier reagerar på även om det (kanske) inte kräver omedelbar lagändrig. Politik är också opinionsbildning till förmån för de värden man vill vårda och måna om.

Piratpartiet ansluter sig inte formellt till någon ideologi. Om man nu inte ska räkna demokratin som ett slags överideologi, till vilken dock alla partier ansluter sig till. I vart fall till namnet, om än jag sätter ett stort frågetecken för ett annat parti, som dock ännu icke sitter i riksdagen.

Men pp anser sig företräda en respekt för den personliga integriteten, rättssäkerhet och allmänna mänskliga rättigheter etc.

Då räcker det inte att bara kräva lagändring i ett par specifika frågor. Politik är ju så mycket mera än att ropa efter nya lagar. Politik är att bilda opinion, att övertyga om att det man vill är ett i ett eller annat avseende bättre samhälle.

Vill man ha respekt för integriteten räcker det inte att kräva avskaffande av FRA-lagen. Idag finns uppenbarligen inte insikten bland väljarmajoriteten att detta hänger ihop. Det gäller att skapa den insikten. Genom att inte blunda för andra aspekter, utan genom att vara konsekvent och enveten och försvara integriteten på alla områden då den ifrågasätts eller äventyras!

Eller som Johan Westerholm möjligen skulle ha uttryckt sig, genom att anlägga ett helikopterperspektiv. Se helheten. Vi har redan för många politiker som ser bara till "sin egen" lilla sektor.

Politik är inte enkelt. Även om en del vill göra det enkelt för sig.

1 kommentar:

inspirerar sa...

Hej

Om vi står kvar i historien och inte lär oss att använda oss av den, då hamnar vi i ingemansland.

Jag tror att du inte vill missa det här

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4245

pluss en blogattack den 3 februari mer info hittar du på min blogg

Väl Mött