10 mars 2008

Sorglustigt och pinsamt

Ibland undrar jag om nyhetsredigeringen är en slump. Dvs i vilken ordning nyheter presenteras.

Som när TVs Rapport först visar att de våldsamt överdimensionerade bonusar som öses över direktörerna i många storbolag inte ger något positivt resultat. Tvärtom förefaller det som att de bolag som inte dränker ledningen i bonusar, de går som regel bättre.

Något att tänka på för ägarna. Tyvärr är det väl så att ägarna är ganska anomyma, och styrelserna till stor del befolkas av ett litet gäng kompisar, vd-ar som sitter i varandras styrelser. Och de tror att bonusar ger resultat.

Därefter kommer ett av regeringens favoritteman, att vanligt folk fuskar så ofantligt med föräldraledighet. Men nu med nya siffror, som visar att fusket är närmast obefintligt. Här har det i debatten påståtts, främst då av ledande politiker, att t ex VAB-fusket skulle vara mer än 20%. Ny statistik från Försäkringskassan visar att det inte ens är en tiondel av vad som påståtts. Knappt mätbart. Och Försäkringskassan tar avstånd från tidigare uppgifter... Men regeringen tror mera på fuskrapporterna.

Hur mycket ska vi satsa på att regeringen i alla fall kommer att besluta om gigantiska, byråkratiska och kostnadkrävande kontroller för att stoppa det “omfattande” fusket?

Nog är det ett sorglustigt sammanträffande med dessa nyheter. En som visar på hur en liten klick i den ekonomiska toppen göder varandra med mångmiljonbonusar – utan att det är bra för företagen, bara för direktörerna själva.

En som visar att jakten på vanligt folk, där de påstås fuska med bidrag (som rör sig om hundralappar), visar sig vila på felaktiga förutsättningar. Fakta visar att vanligt folk gör rätt för sig. Hur det är med storbolagens direktörer är mera tveksamt.

Är det ändå inte lite pinsamt när fakta visar något annorlunda än man trott?

Inga kommentarer: