14 mars 2008

Biffar och bensin

Växthuseffekter och klimathot. Idag vet de flesta, som inte blundar med både ögon öron, att miljöhoten mot vår jord är allvarliga och konkreta. Vårt sätt att hantera jorden gör inte bara att miljön förgiftas och resurserna förbrukas i övermått. Det innebär också att temperaturen stiger så att inlandsisen smälter vilket leder till att "snart" så översvämmas stora delar av jorden.
Skulden för detta läggs ofta på bensinen, vårt resande, att varor fraktas, på bilar och flyg. Inte minst våra politiker vill minska vårt resande genom olika skatter. Själva reser de ju mest på skattepengar, och kan alltså resa ändå.

I viss mån så ligger det något i detta. Men alltfler, dock ej politikerna, inser numera att våra konsumtionsvanor också spelar stor roll. I klartext, att vi i Europa och Amerika (främst) äter för mycket nötkött. Kossorna avger den farliga metangasen och äter kraftfoder som är rent negativa för klimatpåverkan. Däremot är transporterna av biffen av marginell betydelse, vad än Mona Sahlin inbillar sig.

Skulle vi i västvärlden inte bara minska ökningstakten av vår konsumtion av nötkött utan också halvera den skulle ett stort miljöförbättrande steg tas. Att hålla sig till gris och höns skulle bara det innebära en radikal förbättring. Man behöver inte bli vegetarian.

Det förefaller som att en minskad biffkonsumtionen är mycket mera effektiv per satsad krona än att minska bilresandet.
Vi får hoppas att politikerna inte är så förtjusta i sina biffstekar att de blundar för detta.

Inga kommentarer: