13 mars 2022

Hans Lindblad om kärnvapen, varför ingen info ?

 Här en text där Hans Lindblad frågar varför inte regeringen informerar om vad kärnvapen är. Detta med anledning av Rysslands invasion av och krig i Ukraina, samt Putins hot om att tillgripa kärnvapen, och diskussionen om alliansfrihet. 

"Regeringen missköter gång på gång krisledningen, värst var Stefan Löfvén som helt hoppade av det som är självklart i andra länder, att presidenten eller statsministern har det övergripande ansvaret i kris och krig. Magdalena Andersson ändrade detta redan första dagen som statsminister, men nu visar hon sig lika apatisk som Göran Persson eller Löfvén, denna gång rörande Putins  kärnvapenhot.

Putin hotar ofta med kärnvapen. Sverige ligger i den region där risken från Putin är som allra störst, långt mer än t ex Medelhavsområdet. Men regeringen vägrar att ge befolkningen råd om hur antalet döda och svårt skadade kan minska. Sådana råd gavs under 50-talet och borde vara lätt att återupprepa. 
Det råd som gavs då var enkelt. Ser man ett väldigt eldklot inser man att ett kärnvapen detonerat. Men ser jag skenet måste jag vara en bit från detonationen, för närmare är alla redan döda. Det enda den enskilde kan göra till eget skydd var att slänga sig framåt och söka skydda ansiktet. Det måste ske inom sekunder. Ljusskenet kommer först, sedan hetta, stötvåg och radioaktivitet. En stående person utsätts för mycket värre påfrestningar och slängs förmodligen iväg med stor kraft. Det var den information som gavs till alla. Många som inte dödats direkt i Hiroshima och Nagasaki var svårt brända eller strålskadade.

Jag kan inte bedöma sannolikheten för att Putin beordrar insats av kärnvapen, om den är större eller mindre än 50 procent. Vi kan inte se in i en sjuk hjärna. Det enda vi kan anta är att för varje nytt hot om kärnvapen ökar rimligen sannolikheten för att Putin ger order om insats. Man kan inte ropa på vargen varje stund utan att varningen urholkas. Putin kan välja att sätta in bara en laddning, t ex i Slite. Människor i hela världen skulle drabbas av panik. Putin kan då säga  att han sätter in fler laddningar om inte omvärlden inom fem dagar godtar att Krim är ryskt område. Det är obegripligt att statsministern inte sett till att ge svensk allmänhet råd när landet utsätts för kärnvapenhot.

Jag var försvarspolitiker i många år, och vi funderade mycket kring ämnet Sovjets kärnvapen. Men först  efter Sovjets fall kom sanningen fram och den var, långt bortom allt vi kunnat föreställa oss. Sovjets plan var att vid en konflikt utplåna hela Västeuropas  befolkning. Kärnvapeninsatsen skulle ske i två ”strategiska slag” (på ryska ”udar”) med två till tre timmars mellanrum. Standardtilldelningen till en sovjetisk armégrupp var 200-400 kärnvapen. Enbart för ”gruppen stridskrafter i Tyskland” fanns fram till Berlinmurens fall cirka 6 000 kärnvapen. Det var i denna miljö som Putin utbildades i KGB att ständigt ljuga.

Jag tror inte att Putin bestämt sig för att utplåna världen, åtminstone inte den närmaste tiden. Han inleder knappast med kärnvapen mot USA, med risk för eskalering till terrornivå. Förmodligen inte heller mot ett annat Natoland, för även om Nato inte har egna kärnvapen så har tre av medlemmarna det. Minst risk för att ryskt kärnvapen möts av andra kärnvapen är naturligtvis om han sätter in kärnvapen mot ett land som liknar Ukraina, alltså en demokrati, nära granne till Ryssland och utan löften om militärt stöd från något enda land. Det finns få sådana stater.
Sverige har därmed blivit ett av de troligaste kärnvapenmålen om Putin vill öka sitt krigande."

Författaren är f d riksdagsledamot (L) och försvarsutredare. Han är ledamot av Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), och han har tillställt mig artikeln, som jag anser är viktig för alla  att ta del av.
Texten har publicerats på Krigsvetenskapsakademiens hemsida/blogg.2 kommentarer:

Gagarinones sa...

Vid ett kärnvapenkrig, småskalig eller storskaligt, så kommer majoriteten inte att dö av strålningen utan av den hungersnöd som orsakas av att majoriteten av världens jordbruk kommer att upphöra att fungera, på grund av s.k nuclear winter.

Lär mer om detta bl.a här: "The medical, environmental, and humanitarian consequences of nuclear war" https://nuclearfamine.org/

"Following a large U.S.-Russian nuclear war, enormous fires created by nuclear explosions in cities and industrial areas cause 150 million tons of smoke to be lofted high into the stratosphere. The smoke is quickly spread around the world and forms a dense smoke layer around both Hemispheres; the smoke will remain in the stratosphere for many years and act to block sunlight from reaching the surface of the Earth.
The smoke blocks up to 70% of the sunlight from reaching the Earth's surface in the Northern Hemisphere, and up to 35% of the sunlight is also blocked in the Southern Hemisphere.
In the absence of warming sunlight, surface temperatures on Earth become as cold or colder than they were 18,000 years ago at the height of the last Ice Age. There would be rapid cooling of more than 20°C over large areas of North America and of more than 30°C over much of Eurasia, including all agricultural regions.

150 million tons of smoke in the stratosphere would cause minimum daily temperatures in the largest agricultural regions of the Northern Hemisphere to drop below freezing for 1 to 3 years. Nightly killing frosts would occur and prevent food from being grown. Growing seasons would be virtually eliminated for many years. Unable to grow food, most humans would starve to death.
A mass extinction event would occur, similar to what happened 65 million years ago, when the dinosaurs were wiped out following a large asteroid impact with Earth (70% of species became extinct, including all animals greater than 25 kilograms in weight).

Even humans living in shelters equipped with many years worth of food, water, energy, and medical supplies would probably not survive in the hostile post-war environment."

PDF's för den som vill läsa:
"Self-assured destruction - The climate impacts of nuclear war"
"Nature - Nuclear winter is a real and present danger"
"Nuclear Winters Wand Temperature Surface temperature after global conflict drops to ice age conditions - Vienna Conference on the Humanitarian Implications of Nuclear Weapons"
"Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals - Still catastrophic consequences"

"Daniel Ellsberg - Preventing Extermination Of Humanity By Nukes"
https://shadowproof.com/2018/02/18/interview-with-daniel-ellsberg-doomsday-machine/

Lars-Erick Forsgren sa...

Kan bara uppmana alla att, liksom jag gjort, ta del av informationen.

Och att inse att en värld i frihet och demokrati inte uppstår genom att hota med kärnvapen, eller att använda kärnvapen.
Kärnvapnen måste avskaffas. Av ALLA länder. Inte genom att länder ska avskaffa demokratin, därtill hotade av andra. Utan genom att inse att världen inte överlever efter ett kärnvapenkrig. Diktatorer ska avskaffas. Frihet och demokrati måste råda.