28 juli 2021

Det är inte majoritetens företrädare som behöver ges extra tyngd, utan fotfolkets inflytande (PT-ins)

 På nätet idag och i papperstidningen i morgon 29 juli, finns en debattartikel som jag skrivit. 
Jag klistrar in mitt manus här. PT har stuvat om lite betr främst  rubricering, men, vad jag kan se, bara strukit ett ord.  "Inpiskare" som benämning på kommunalråden ströks. 

 (mitt manus) 

Två-tre kommunalråd medför maktkoncentration – för demokratins skull bör inflytandet i stället spridas.

Majoritetsföreträdaren (?) Britt Fäldt (v) visar i sin insändare (PT 26 juli) att hon ser ”kommunalrådsfrågan” som ett sätt att säkra majoritetsgrupperingens (s, v, mp) makt och grepp om kommunen och kommunförvaltningen. Att det sker genom att ge kommunalråden uppgifter som gör dem (liksom de tunga styrelseordförandena) till politiska tjänstemän med förvaltningsuppdrag, att se till att (den knappa) majoritetens ledares politik ”samordnas” och följs av alla. Därmed minimeras utrymmet för andras åsikter att komma fram i den demokratiska processen; debatt och beslut i kommunstyrelse och fullmäktige reduceras till en formell registrering av det som redan bestämts av majoritetspartiernas ledare, som främst består av de två kommunalråden, Britt Fäldt och fullmäktiges ordförande (s).
Ty sådant är ju läget i Piteå kommun. Två kommunalråd (KR) kompletterar en övertung ledning för den (knapp) majoritet som styr kommunfullmäktige (Kfm). Två KR som inpiskare och samordnare, politiskt och förvaltningsmässigt, blir ett tydligt bevis på en kompakt övervikt för en knapp majoritet (med S som det stora partiet), som också inkluderar Kfms ordförande och samtliga styrelseordföranden och vice ordföranden, med rejäla arvoden.
Jag menar att ett KR som ordförande i K-styrelsen, är nog för att, tillsammans med kfm:s ordf, för att markera den politiska majoriteten. Vice ordförande bör tillfalla oppositionen (men ej vara KR eller oppositionsråd). Likaså bör vice ordföranden i styrelserna fördelas på oppositionens olika partier. Det skulle ge bättre insyn för fler och en större bredd och demokratisk balans i kommunens organisation.

OBS, både majoritet och opposition i Piteå består av flera partier. Så kommer troligen vara även framöver, oavsett vilken grupp som utgör majoritet eller opposition. Ett oppositionsråd löser inte demokratiunderskottet. Och obs att idag har (v) de facto ett KR inom majoriteten genom Britt Fäldts kombination av uppdrag.

För bättre insyn och demokratisk balans behöver de vanliga ledamöternas (fotfolkets)  arbetsförhållanden förbättras. En övertung organisation, t ex genom flera KR och ensidiga presidier, förvårar demokratin. I stället bör fotfolkets (oavsett partitillhörighet) insyn och inflytande stärkas!


Lars-Erick Forsgren, Öjebyn

fd kfm-led mm, bl a i Piteå kommun

----------------------------------------------
 (Förutom i Piteå har jag varit fullmäktigeledamot i Söderhamns och Botkyrka kommuner.)Inga kommentarer: