17 december 2010

Ett u-land vad gäller kontrollen av myndigheter

JO är inte nöjd med rättssäkerheten i frågor som Försäkringskassan. Det går inte att på ett vettigt sätt gå vidare när FK inte gör rätt.

Sverige är ett u-land när det gäller kontrollen av myndigheter.

Ja, det var bra rutet. Vi vet ju alla att det är så. Våra myndigheter - och politiker - de vill veta allt om oss, kontrollera oss in på bara skinnet. Men när det gäller att kontrollera att myndigheterna verkligen sköter sina uppgifter på rätt sätt, korrekt, opartiskt och utan godtycke, då är vi medborgare rätt så övergivna.

Att det i högsta grad gäller försäkringskassan finns ju alltför många exempel på.

Inga kommentarer: