05 augusti 2007

Terroristerna låts segra?

Bengt Westerberg, idag RK-ordf, sa några tänkvärda ord i radion idag(5 aug) apropå hur alltfler tummar på rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Bland annat såväl Sverige som USA.
Misstanke om framtida terrorhandlingar används för att neka folk att få komma till Sverige, flyktingar och andra. Detta utan att ange sakskäl för detta, SÄPO kan dölja sina skäl. Allt är sker i det fördolda utan rättssäkerhet eller offentlighet.

Detta menade Bengt Westerberg var att låta terroristerna vinna. De segrar om demokratin tummar på rättssäkerheten. Demokrati kan inte värnas genom odemokratiska metoder. Då har demokratins motståndare vunnit.

Ett skarpt uttalande, av den förre fp-ledaren. Jag saknar liknande uttalanden av dagens aktiva toppolitiker. Det är bara hårda tag. Vart tog demokratins innersta väsen vägen?

Inga kommentarer: