16 maj 2007

Skattemedel till lagbrott

Så var det detta att ett antal kvinnor i en kvinnojour frikänts trots att de skyddat en kvinna som helt emot lagen tagit barnen från umgänget från dess far, under många år dessutom. Domstolen ansåg att kvinnojouren inte är en offentlig verksamhet och därför inte behöver fråga folk om deras motiv etc för att få jourens hjälp. Någon vilja att kolla upp den andra partens åsikt fanns inte, lika lite som de kollat upp vem som enligt lagen hade rätt till barnen.
Nå, all rim och reson är väl ändå att inte så helt lita på en parts utsagor i denna typ av frågor. Här tummas friskt på sanningen.
Dessutom, kvinnojourerna arbetar oftast med skattemedel, även om de inte formellt är offentliga inrättningar. Att skattemedel ska gå till verksamheter som bedriver lagtrots och begår lagbrott, det är väl ändå helt orimligt!

Att skydda utsatta kvinnor från misshandel är en helt annan sak än att ta lagen i egna händer. Mot lagen.

Inga kommentarer: