16 augusti 2013

Är "normal" trafik ofarlig för barnen?


Skolstart i dagarna. Och bland annat i lokaltidningen läser jag givetvis om en massas krångel med skolskjutsar -  eller inte. Det finns ju en passus betr skolskjutsar om trafiksäkerhet. Denna kan uppenbarligen kan tolkas mycket olika. Speciellt som skolan måste (?) lägga budgetaspekter på skjutsandet. 

Ett faktum är dock att trafiken ökar. Längs gator och vägar. Osäkerheten för barnen ökar därmed också, någorlunda trafikmogna blir de inte förrän de hamnat i mellanstadieåldern. Om ens då. 
Ändå fokuseras skjutsandet mest på hur långt det är till skolan. 
Även stark och tung trafik, på vägar utan säkerhetsanordningar (dvs sådana som saknar separata cykelvägar, övergångsställen, trafikljus, refuger etc) anses som "normala". Dvs inte farligare än normalt. 
Men är normalt detsamma som ofarligt? Sannerligen inte, snarare tvärtom! 

Och om skolskjuts beviljas av trafikskäl, då kvarstår ändå säkerhetsrisker i form av svåra korsningar och övergångar på väg till och från hållplatser/uppsamlingsplatser, obefintliga eller ej respekterade hastighetsgränser, och stark trafik kring och på skolområdena. Det är ju inte bara personal, matleveranser  och skoltaxi som kör inne på skolans område. Även äldre elever kör där (t ex med traktorregistrerade fordon), och föräldrar som int
e fått skolskjuts för sina barn och som känner att de måste frakta barnen till skolan av säkerhetsskäl. 

P g a den allt intensivare trafiken måste vi inse att barnens trygghet kräver både mera av säkerhetsshöjande anordningar i trafiken OCH mera av skolskjutsar även på kortare sträckor.  Även om det kostar! 

1 kommentar:

Rachel sa...

This is gorgeous!