01 februari 2007

Storebror Mikael Odenberg

Det är med stigande förvåning jag noterar de alltför tama reaktionerna på hur försvarsminister Mikael Odenbergs förslag till utvidgad avlyssning av oss medborgare mötts.
I sedvanlig ordning motiveras förslaget med rädslan för terrorism och hot mot rikets säkerhet. Som om det kan ursäkta allt.
Min uppfattning är att avlyssnandet redan gått alltför långt, till förfång för den personliga integriteten. Det kan inte vara vettigt att myndighetspersoner och deras underlydande snokar ska leta i varje skrymsle. Í mångt och mycket lever vi redan i ett övervakningssamhälle som ger obehag om man stannar upp och tänker efter.
Det ges alltför många chanser till godtycke och översitteri - och missbruk.

Samtidigt som debatt likriktas i allt större utsträckning.

Hela förslaget verkar luddigt och som gjort för missbruk. Man får ju i och för sig hoppas att dagens makthavare inte tänker missbruka det. MEN, underhuggarna då?
Och det är illa om det finns lagar som underlättar för demokratins fiender om de skulle komma närmare makten. Historien visar ju att totalitära ideologier kan komma till makten via demokratiska val.

Det vi behöver är en klart liberalt inriktad debatt, där demokratiska värden förklaras och försvaras så att de blir en del av vår vardag. Inte att vi alltmer hamnar i ett förbudssamhälle som snärjer in oss och bakbinder både våra tankar och vårt vardagliga handlande.

Tolerans, demokrati, yttrandefrihet - utan avlyssning!

Inga kommentarer: