19 september 2020

Barn och gamla behöver varandra

 Jag kollar inte ofta på TV4. Anledning? Jag störs av de evinnerliga reklamavbrotten, och de ofta "tunna" underhållningsprogrammen. 
Men härom kvällen såg jag ett bra, intressant program. Ett seriöst reportage om hur förskolebarn fick träffa folk på ett äldreboende. Eller, så kan man se det som att de äldre fick träffa barn. 
   Vårt "svenska" samhälle är ju segregerat på många sätt. Att barn och unga knappast umgås, eller ens ser varandra, är en sådan sak. Sedan barnen kommer in på förskola och går i grundskola ser de allt mindre av sina föräldrar, barn/ungdom tillbringar sin tid i skolan (ibland också på fritids), och kollar sina mobiler. Och deras far- och morföräldrar hamnar på äldreboenden, ofta på annan ort. Barnbarnen ser de inte..

Men barn och gamla behöver varandra. De äldre mår bra av att få träffa barn, de är en livgivande stimulans. Och barn har mycket att lära av äldre, även av äldre-äldre. Hur ska de få något grepp om livet, hur det kan utvecklas, att gamlingar inte är några konstiga djur, om generationerna inte träffas? 

TV 4-a programmet visade att både barnen och de gamla trivdes tillsammans - att båda parter berikas av att umgås. 
För ett par-tre-fyra generationer sedan så var ju det vanligt att det var de äldre, som då fortfarande bodde hos sina vuxna barn, som tog hand om barnbarnen medan de vuxna barnen förvärvsarbetade. 
Idag ser inte samhället ut så, men jag tror det skulle vara lyckligt att även både barn och gamla numera tas omhand av samhälleliga institutioner, så ska generationerna inte vara helt segregerade. Förskolor och äldreomsorg bör gärna rent fysiskt ligga nära varandra - och det bör höra till rutinen att förskolebarnen rätt ofta besöker och livar upp livsandarna hos de gamla som måste bo på äldreboenden.  Det mår både barnen och de äldre bra av.  Det ökar förståelsen mellan generationerna.  

Barn och gamla behöver varandra. 

Inga kommentarer: