31 januari 2017

Trumps sjukdom, oförmåga att se verkligheten.

Ett antal ansedda psykologer i USA anser att  Trump har narcissism.

Kriterierna i den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR för Narcissism är följande:
 1. Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
 2. Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
 3. Tror sig vara "speciell" och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).
 4. Kräver stor beundran.
 5. Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar.
 6. Är manipulativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
 7. Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
 8. Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra.
 9. Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

  Tja, nog tycks det mig som att de har ställt en riktig diagnos. Han borde alltså få behandling. Men hur ska det gå till?

Inga kommentarer: