18 augusti 2011

Kompromiss i frågan om republik eller monarki

Visst är det i ett demokratiskt samhälle mest naturligt att statschefsposten tillsätts genom demokratiska val! Inte genom arv.
Som framskymtat på FB (och med källhänvisning till Wikipedia, för den som inte minns sin historia) så har det ju faktiskt inte varit självklart att svenska kungar ärvt tronen.

Framför allt före Gustav Vasa så valdes många kungar. OK, inte enl nutida demokratiska principer, men ändå. Och ofta blev inte kungarna så förfärligt gamla heller, i vart fall inte som Bernadotterna.

Jag tycker därför det skulle vara en bra kompromiss att vi väljer kung enl republikanska regler. Dvs väljer "kungen" på tidsbegränsad period. Byter helt enkelt ut titeln "president" till "kung".

Folket väljer den det vill ha. Om foket väljer Victoria till första "kung" enl det nya systemet, så OK. Pga graviditeten blir hon väl än mera populär.
Men ungen ska inte behöva känna pressen att bli "kung". Och Vickan ska inte behöva sitta hela livet, enl de nya reglerna.

Ja, jösses, republik där presidenten kallas Kung, det vore väl något det! Vilken innovation! Förutom att rojalisterna får nöjet att kungatiteln blir kvar, så kan vi väl därigenom låta en del av den glans som följer med (?) titeln bli kvar också. Men det blir ändå en demokratisk republik.

PS. Nog känns det ändå märkligt att praktiskt taget alla kommentarer kommer på Facebook. Här kan man föra en grundligare diskussion.

10 kommentarer:

Ola Theander sa...

Kul tanke. Dock tycker jag det är bättre om vi låter det vara som det är med den skillnaden att kungen inte får vara formell statschef. När kungen dör eller abdikerar, så bör ett val av ny kung eller drottning ske. Självklart blir det Victoria. Valet kan gälla över en mandattid av låt oss säga åtta-tio år varefter nytt val äger rum. Då känner monarken att han eller hon inte behöver sitta kvar om han eller hon tycker det är jobbigt eller trist. I och för sig tror jag att på detta sätt Bernadotterna kommer att sitta kvar, men med den viktiga skillnaden att de väljs till sitt ämbete. Och kan ersättas vid nästa val. Jag vill tro att en sådan ordning ändå ger oss representativa monarker utan att vi för den skull behöver se ämbetet som en reträttpost för expolitiker (Carl Bildt som kung?) eller andra kändisar (Blondinbella?).

Anonym sa...

Förslaget är löjligt.

Först måste vi bestämma oss för om vi vill ha ett demokratiskt statsskick eller inte. Jag tycker att vi skall ha ett demokratiskt statsskick och därför blir mitt resonemang som följer.

Enligt alla etablerade definitioner finns det två statsskick - diktatur och demokrati.

Monarki som absolut monarki är detsamma som diktatur. Konstitutionell monarki är en monarki anpassad till demokratins regler och är därför accepterad.

Konstitutionell monarki innebär att statschefsämbetet ärvs inom en släkt. Ämbetet är i grundlagen begränsat av strikta regler om kungens befogenheter.

Regeringsformen säger att innehavaren av Sveriges tron skall vara statschef. I kapitlet om statschefen finns inga regler om kungens befogenheter. Däremot finns regler om de för en statschef vanliga befogenheter och dessa har placerats hos regeringschefen, talmannen och riksdagen.

Det går inte att kalla Sveriges statsskick för monarki av den anledningen att statschefen helt saknar befogenheter. En monarki, konstitutionell monarki, uppstår genom att kungen får i grundlagen kontrollerade befogenheter. Monarkin uppstår inte genom att kungen inte har några befogenheter.

Sveriges konstitutionella problem ligger i att statschefsrollen är bortplockad ur författningen. Statschefsrollen är viktig. I Sverige har vi blivit inbillade att statschefsrollen består i att klippa band och vara allmänt populär. Det är trams.

Sveriges folk skall antingen se till att författningen blir oklanderligt demokratisk eller blir en konstitutionell monarki.
Dagens läge är skamligt.

Jag röstar för demokrati.

Per Kjellén

Mona Stenberg sa...

Hör nu herrerna. Ta inte bort monarkin.För oss tanter är den lika OK som alla dessa hockey och fotbollskillar som kostar skjortan både i löner för klubbarna och bevakning vid matcher som samhället betalar. Och som misshandlar och kör rattfulla och har inte precis något trevligt språkbruk. Studera boken om drottningen nobelklänningar. Konsthantverk av högsta klass.

Lars-Erick Forsgren sa...

Per Kj. Löjligt? Kanske det, men är inte innehållet viktigare än vilke titel man sätter på statschefen?
Jag vill nog mena att det du skriver i sak stödjer mitt förslag och min kompromiss.
Detta eftersom vi båda vill ha demokrati.

Dagens oklara läge är inte bra, som du väl beskriver. Statschefens roll är borttagen från den formelle statschefen, som dock innehar sitt "ämbete" som PR(?)-gubbe och bandklippare på grund av arv.

Sveriges folk bör se till att författningen blir oklanderligt demokratisk. Dvs att Sverige blir en republik, där statschefen väljs av folket och där han/hon sitter på tidsbegränsade mandat.
Att statschefen i denna republik kallas för "kung" ser jag som ett sätt att göra det republikanskt-demokratiska styret mera smakligt för känslomässiga rojalister. Inget mer. Ordvalet är oväsentligt för mig, innehållet är det viktiga.

Berit Bylund sa...

Vi ska väl inte ha mer begreppslig förvirring än nödvändigt. Jag gillar Per Kjelléns resonemang och röstar för oklanderlig demokrati. Jag vill vidare ha garantier för en värdig och vänlig avveckling av nuvarande ordning.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mona. Visst, du har din åsikt, men vi "herrar" måste få tycka annorlunda. Och jag vill ha en oklanderlig demokrati.
Och jag anser det inte OK med de skyhöga lönerna och fjäskandet för div hockey- och andra "stjärnor" heller. Speciellt inte eftersom även det i viss mån kostar, direkt eller indirekt, skattepengar. Däremot har det ingen direkt demokratisk aspekt därutöver...

Lars-Erick Forsgren sa...

Berit B. Fint! Oklanderlig demokrati, då är vi helt överens. Och jag menar också att det av anständighetsskäl ska vara en värdig och vänlig avveckling av nuvarande ordning.

Hur den ska gå till kan diskuteras i annan ordning.

Anders Nordin sa...

Före Gustav Wasa hade vi valkungadöme. Man valde kung i orostider. Numera är det alltid orostider. Däraför är det bra om vi valde nu.

Kanske på en mandatperiod på sju år.

Presidentval är odemokratiska, korrupta och partipoltiskt politiserade och kostsamma.

Val av kung eller drottning bör regleras utifrån att de inte får varit aktiva som politiker eller risk-kapitalister (vilket i princip utesluter alla fondförvaltare, bankfolk och alla som haft pengar i aktier). Undantag kan ju göras för de som blivit pålurade folk-Telia-aktien av fulingen Rosengren och liknande.

Jag är starkt för monarkin i form av valkungadöme, men nuvarande fars, kan inte accepteras i någon form.

Kungen och drottning skall väljas utifrån sin suveränitet och integritet och förmåga att jobba för hela landets och folkets bästa.

Något mer makt än vad Riksbanken har bör nog tillföras.

Anonym sa...

Anders Nordin påstår: "Presidentval är odemokratiska, korrupta och partipoltiskt politiserade och kostsamma."

Presidenten (Kungen) skall väljas av folket, aldrig av parlamentet.

Presidenten väljs på sina kvalifikationer som skall vara i överensstämmelse med konstitutionens befogenheter för statschefen.

Dessa befogenheter är partipolitiskt neutrala, mer av en form för 'ordningsman' - att vara ansvarig för att regeringen följer lag. Inte bara regeringen även förvaltningen.

Per Kjellén

Mikael sa...

Hej Lars-Erick!. Det här med monarki och demokrati har kommit att bli en följetång genom åren. Jag kan förstå problematiken, men det har tyvärr blivit politik över det hela, med vänster som är mot "monarki" och höger som är för "monarki". Problemet med monarki är ju att vissa tolkar det som att det är "odemokratiskt" därför att det är en titel som "ärvs", och att personen ifråga inte är demokratiskt vald. Men, det vore nog bra att införa konstitutionell monarki, och att ge statschefen viss makt. För en "maktlös" statschef känns ibland smått löjligt. Ta bara det här med att "kungen" inte får uttala sig i enskilda politiska frågor. Det är ju sjukt, då vi ju so svenska medborgare har "yttrande och åsiktsfrihet". Därför borde vi ha en konstitutionell monarki där statschefen har viss makt och åtnjuter fullständig yttrande och åsiktsfrihet. För, enligt mig är det smått larvigt att inte "kungen/statschefen" får uttala sig i olika politiska frågor. Att sätta "munkavle" på någon enskild individ, är enligt mig inte demokratiskt.