14 juli 2018

Franska revolutionen, 14 juli. Den liberala revolutionen

Skriver detta den 14 juli. Den dag som är den franska nationaldagen, och den dag som ses som den Franska revolutionens startdag, 1989. En dag att minnas, inte bara för fransmän, utan också för att den ses som den liberala revolutionen.

En blodig revolution, javisst. Men annat var nog inte möjligt då och just där. Den var ett viktigt steg till demokrati, om än Napoleon så småningom avskaffade republiken och gjorde sig till enväldig kejsare. Efter en tid då revolutionen spridde kaos och oreda.
Men, trots allt, den liberala revolutionen var en naturlig följd av det godtyckliga envälde som kungar och adel förtryckt folket under.

Nog, sagt, det finns åtskilligt att läas om detta. Nu vill jag bara påminna om denna dags betydelse, för utvecklingen av liberalism och demokrati. Begrepp som ständigt måste försvaras, för människovärdets skull, för en rättvis värld.
Här den berömnda målningen, som symboliserar "Marianne" (Frankrikes "Moder Svea"), och den franska revolutionen, där också kvinnorna spelade en stor roll.

Ett lästips ändå: Herman Lindqvist: "REVOLUTION, om Frankrikes blodiga år."
Skildringen där ger oss också en hel del om de svenska kopplingar som finns till revolutionen.

Marianne leder revolutionen


Sedan kan man ju komma ihåg varför det är just den 14 juli som blev nationaldag. Det är till minne av Bastiljens stormning, när "folket" tog över och släppte ut de fångar som hölls fängslade där.Inga kommentarer: