26 februari 2016

Järnväg, behövs det? Var, varför, för vem och vad?

Här följer några  tankar betr järnvägen, dess kostnader, nödvändighet och prioriteringar. Det är ju något som diskuteras till och från, och även just nu. Inte minst p g a att man "upptäckt" det höga kostnaderna för det eftersatta underhålletl OCH för hur en del debattörer (politiker) vill se höghastighetståg, till än högre kostnader, mellan en del sydliga korta sträckor. 
Självklart måste järnvägen underhållas så den fungerar, är säker. Det gäller befintligt nät i princip överallt. Och då både betr person- och godstrafik. Järnvägen är ju mera miljövänlig än biltransporter, som ändå måste ske många ggr, fr f a på kortare sträckor.
MEN att bygga dubbelspår, det kan inte vara nödvändigt i så många fall, möjligen ur säkerhetssynpunkt där det är hög belastning.
Men inte p g a att ge plats för höghastighetståg på de korta sträckor som det gäller i mellan och sydsverige. Det är helt enkelt inte motiverat med de höga kostnaderna för att korta restiden, när det gäller persontrafik, på dessa korta sträckor som bara rör sig om några tiotals mil.
Helt annat är läget för trafiken till och från övre Norrland. Där behövs snabbare tåg (och säkrare, väl underhållna banor) med rätt vagnar som inte fryser ihop vid några extra minusgrader eller lite snö.
Det är där långa avstånd, där persontrafik med tåg måste kunna konkurrera med flyget, men också flyget behövs. I dagsläget vågar man ju knappast planera att ta tåget på vintern, inte bara pga av tidsåtgången.
Men fungerande järnväg, på sträckor som passerar tätorterna hela vägen upp till Haparanda/'Finland är inte bara viktig för passagerartrafiken (vilket sydliga debattörer tycks tro). Visst, goda kommunikationer krävs för att kunna bo och arbeta även norr om Gävle. (Och här finns plats att bygga, t o m oftast till lägre kostnader än i och runt de överhettade storstadsområdena med deras osunda svarta pengar och svarta kontrakt.)
Nej, än viktigare är nog att industrin i norr behöver en fungerande järnväg med tillräcklig kapacitet. Den industri som ger de inkomster till landet som föder de som bor i Mellan- och sydsverige. Och som därmed även ger inkomster som kan kanaliseras till bostadsbyggande. Även söderut."
Som sagt. Ska man sätta in järnvägen i ett större sammanhang, som inkluderar både miljö, och transport, som levnadsförutsättningar i hela landet. Då måste man se även till att järnvägen är viktig också betr godstransporterna. Jag tycker nog att många debattörer - och politiker - i Sthlmsområdet och söderöver, glömmer det, och tror att det bara gäller persontransporter för de som lever och verkar i och kring storstäderna i syd.

I en vettig planering, som tar in helheten, måste man komma ifrån onödiga skrytprojekt, som bara ser till persontrafik,  och att man inte glömmer bort att ett effektivt (och säkert) järnvägsnät måste innefatta även "stickspår" från stambanorna till mindre orter och till industrier som inte ligger precis vid stambanorna. 

Inga kommentarer: