09 februari 2008

Två ytterligare bra förslag i veckan

Det nya betygsförslaget verkar vid snabbt påseende i vart fall vara bättre än vad som nu gäller. Det är en fördel för eleverna att veta vad de kan. I andra länder häpnar man nog när man ser den rädsla för betyg som finns i Sverige, spec på sossesidan.

Skolket måste också kommas tillrätta med. Ogiltig frånvaro ska antecknas i betygen. Om det ska behövas med polishämtning är väl tveksamt. Möjligen som en sista utväg i undantagsfall. Men självfallet ska föräldrar underrättas och fås förstå att det råder skolplikt i grundskolan. Och sociala myndigheter kunna kopplas in när så behövs. Grundskoleelever har som sagt skolplikt, det är inte frivilligt.
Skolk ställer till mycket elände. Förutom att det ju innebär att skattepengar slösas bort när elever uteblir utan giltig orsak från undervisningen.

Inga kommentarer: